Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-23T15:52:10+02:00

Bu konuyla ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında Johann Döbereiner, benzer özellik gösteren elementlerden üçlü gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir. Ona göre; lityum, sodyum, potasyum benzer özellikler gösterdiği için bir grup oluşturuyordu.


Alexandre Beguyer de Chancourtois

(Aleksandır Beguyer dö Şankurtua)

 (1820-1886)
Benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralamıştır. Fakat bu listede elementlerin dışında bazı iyonlara ve bileşiklere de yer vermiştir


John Newlands

(Con Nivlends)

(1837-1898)
O devirde bilinen 62 elementi artan artan ağırlıklarına göre sıralamış, ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin
tekrar ettiğini fark etmiştir. 
"Bir numaralı elementten sonra gelen sekizinci element ilk elementin bir çeşit tekrarıdır; tıpkı müzikte bir bir oktavın sekizinci sesi gibi.." J- Nevvlands (1864)


Dimitri İvanovıc Mendeleyev
(Dimitri ivanoviç Mendelyef)
(1834-1907)

 

Lothar Meyer

(Lotar Meyer)
(1830-1895)


Mendeleyev ve Meyer birbirlerinden habersiz, aynı dönemde elementleri sınıflandırmış ve aynı sıralamayı bulmuşlardır Ancak Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralarken, Mendeleyev bu sıralamada atom ağırlığını göz önünde bulundurmuştur.Mendeleyev oluşturduğu çizelgede elementlerin düzenli olarak yinelenen özellikler gösterdiğini farketmiştir. Bu çizelge elementlerin birbirleriyle ilişkilerini yansıtmıştır. Örneğin; soldan sağa doğru gidildikçe element atomlarının proton sayıları; yukarıdan aşağıya doğru inildikçe element atomlarının katman sayıları artmaktadır. Bu sıralama günümüzde kullanılan elementlerin sınıflandırılmasına yakın bir sıralamadır.Henry Moseley

 (Henri Mozeli)

Günümüzde kullanılan modern periyodik sistemin temeli protonun keşfine dayanmaktadır. Henry Moseley (Henri Mozeli) adlı bilim insanı, elementleri, element atomlarının proton sayılarına {atom numarasına) göre düzenlemiştir. Elementlerin numarası element atomlarının proton sayısına, proton sayısı da atom numarasına karşılık gelmektedir.

 

 

Glenn Seaborg

 (Gılen Siborg)
Moseley'in, elementleri proton sayılarının artışına göre sıralamasından sonra, son değişiklik Glenn Seaborg (Gılen Siborg) tarafından gerçekleştırilmiştir. Glenn Seaborg çizelgenin altına iki sıra daha ekleyerek periyodik sisteme son şeklini vermiştir.

1 5 1
2012-12-23T17:57:27+02:00

İlk çağlardan bu yana elementler benzer bazı özelliklerine göre sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Yeni elementler keşfedildikçe benzer özelliklerine göre elementler çeşitli şekillerde sıralanmıştır.

Elementlerin benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılması  hem elementlerin anlaşılmasını ve hem de kullanılmalarını kolaylaştırır.

Johann Döbereiner(1780-1849)

Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı(1829) yapan bilim insanıdır. Benzer özellik gösteren elementlerden üçlü gruplar oluşturmuştur. (Örneğin Lityum, potasyum ve sodyum benzer özellik gösteren bir üçlü gruptur.

 

 

 

Alexandre Beguyer de Chancourtois(1820-1886)

Benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralarda olacak şekilde  sarmal sıralamıştır. Bu gruplandırmada elementlerin dışarıda bazı iyonlara ve bileşiklere de yer verilmiştir.

 

 

John NewLands(1837-1898)

"Bir numaralı elementten sonra gelen sekizinci element ilk elementin bir çeşit tekrarıdır, tıpkı müzikte bir oktavın sekizinci sesi gibi..."  J. Newlands 1964.

O dönemde bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Bunu yaptığında ilk sekiz elementten sonra elementlerin benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerinin periyodik olarak tekrar ettiğini görmüştür. Ve bunu oktavlar kuralı olarak adlandırmıştır.

 

 

 

Dimitri Mendeleyev(1834-1907)  -   Lothar Meyer(1830-1895)

Mendeleyev ve Meyer eş zamanlı olarak, birbirlerinden habersiz  olarak elementleri benzer bir şekilde sıralamıştır. Ancak Meyer, elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sınıflarken, Mendeleyev bu sıralamada atom ağırlıklarını göz önünde bulundurmuştur.

Mendeleyev'in oluşturduğu çizelge, günümüzde kullanılan sınıflandırmaya yakın bir sıralamadır.

 

 

Henry Moseley(1887-1915)

Günümüzde kullanılan periyodik tablonun kurucusudur. Henry Moseley elementleri atomlarının proton sayılarına göre(Atom numarasına göre) düzenlemiştir.

Glen Seaborg(1912-1995)

0