Cevaplar

2012-12-23T16:08:33+02:00

)(+7).(+3)=(+21)
b)(-4).(-9)=(+36)
c)(-5).(+10)=(-50)
d)(+12).(-6)=(-72)
e)(-7).(-5)=(+35)
f)(-13).(-1)=(+13)
3)Aşağıda çarpma işlemlerini yapınız.
a)(+3).(-7).(-5)=(+3).[(-7).(-5)]
=(+3).(+35)
=(+105)
b)(-8).(+7).(-2)=[(-8).(-2)].(+7)
=(+16).(+7)
=(+112)
c)(-2).(-1).(+3).(-4)=[(-2).(-1).(-4)].(+3)
=(+8).(+3)
(+24)
d)(+9).(-5).(-7).0=0


4) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyeni bulunuz.

a) (+4).(?)=(+24)
(+24)+4)=(+6)
(+4).(+6)=(+24)
b) (-7).(?)=(+56)
(-56)-7)=(-8)
(-7).(-8)=(+56)
c) (?).(-9)=(-63)
(-63)-9)=(+7)
(+7).(-9)=(-63)
d) (?).(+8)=(-72)
(-72)+8)=(-9)
(-9).(+8)=(-72)
5) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyeni bulunuz.

a) (?).(+7)=(+7)
(+7)+1)=(+7)
(+1).(+7)=(+7)
b) (?).(+45)=0
0+45)=0
0.(+45)=0
c)(+2).(-3).(?)=(-24)
(-24)+2)=(-12)
(-12)-3)=(+4)
(+2).(-3).(+4)=(-24)
d) (-19).(?)=(-19
(-19).(+1)=(-19)
(-19).(+1)=(-19)
e) (-54).(?)=(-54)
(+54)-1)=(-54)
(+54).(-1)=(-54)
f) (?).(-5).(-2)=(+80)
(+80)-2)=(-40)
(-40)-5)=(+8)
(+8).(-5).(-2)=(-80)
6)Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) (+3).[(-2).(-8)] b)(-5).[(+9).(-4)]
=(+3).(+16)=(+48) =(-5).(-36)=(-180)

c) [(+8).(-39].(-69)= d) [(+2).(+7)].(-14)= 
=(-24).(-6) =(+14).(-14)
=(+144) =(-196)

0
2012-12-23T16:09:12+02:00

1-) Serkan , tanesi 4 YTL. olan kalemlerden 2 tane, tanesi 6 YTL. olan hikaye kitaplarından ise
3 tane alıyor. Aldığı bu ürünlere toplam kaç YTL. ödemiştir?2-) Nermin Teyze pazardan kg. 3 YTL.olan mandalinalardan 7 kg , kg. 2 YTL olan portakallardan 8 kg. aldı.Aldığı bu meyvelere toplam kaç YTL. ödemiştir?3-) Bir kamyonet tanesi 48 kg.olan çimentolardan 26 tanesini taşıyabiliyor.Bu kamyonet
7 seferde kaç kg. çimento taşımış olur?4-) Ahmet 176 ile 48’i çarpıyor. Mehmet ise 169 ile 37’ yi çarpıyor. Ahmet ile Mehmet ‘in buldukları sayılar arasındaki fark kaçtır?5-) ( 256x59) - ( 176x 38) = ?
2195 26 8416 37 8736

1 2 3 4 5ZİHİNDEN İŞLEMLER

1-) Bir minibüs 9 yolcu taşıyor. 8 minibüs kaç yolcu taşır? (…………..)

2-) Bir taksi 4 yolcu taşıyor.9 taksi kaç yolcu taşır? (…………..)

3-)Her kutuda 8 kalem var. 7 kutuda kaç kalem olur? (…………..)

4-)Her pakette 9 bisküvi var. 6 pakette kaç bisküvi olur? (…………..)

5-) Kg. 4 YTL.olan muzlardan 8 kg.alırsak kaç YTL. öderiz? (…………..)

6-) Kg. 3 YTL.olan elmalardan 7 kg.alırsak kaç YTL. öderiz? (…………..)

7-) Kg. 6 YTL.olan balıklardan 8 kg.alırsak kaç YTL. öderiz? (…………..)

8-) Tanesi 9 YTL. olan kazaklardan 3 tanesine kaç YTL öderiz? (…………..)

9-) Tanesi 8 YTL. olan kitaplardan 8 tanesine kaç YTL öderiz? (…………..)

10-) Tanesi 7 YTL. olan defterlerden 7 tanesine kaç YTL öderiz? (…………..)


10 – 100 -1000 İLE KISA YOLDAN ÇARPMA

1-) 340 x 10 = ……………… 6-) 540 x 10 =

2-) 560 x 100 = ……………… 7-) 573 x 100 =

3-) 700 x 10 = ……………… 8-) 967 x 10 =

4-) 600 x 100 = ……………… 9-) 342 x 100 =

5-) 80 x 1000 = ……………… 10-) 34 x 1000 =

0