Cevaplar

2012-12-23T17:10:16+02:00

Bir ülkedeki nüfus artışında, hem sayı hem de sürekliliği bakımından en önemli faktör doğumlardır.
Diğer faktörler ise :

● Eğitim düzeyi,
● Beslenme alışkanlığı, 
● Kentleşme ve sanayileşme,
● Bölgesel Konum,
● Birey başına düşen gelir.

0
2012-12-23T17:10:31+02:00

Doğurganlık hızı, eğitime, kültüre ve ekonomik gelişime bağlı olarak değişir.

1 5 1