Cevaplar

2012-12-23T17:54:09+02:00

http://www.derscalisiyorum.com/cikmis-sorular/biyoloji-cikmis-sorular/enzimler-2.html burada var

1 2 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T17:54:13+02:00
ORU : 1 

- Büyüme ve gelişme yavaşlatır
- Yaralar geç iyileşir
- Bozuk alyuvar yapımı gerçekleşir 
- Bağışıklık sistemi zayıflar

İnsana ait yukarıdaki metabolik rahatsızlıkların nedeni aşağıdakileri organik besin moleküllerinden hangisinin eksikliğinde görülür?

A) Protein 
B) Vitamin
C) Karbonhidrat 
D) Lipit
E) Glikojen

SORU : 2 

Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdaki moleküllerden hangisinin kana geçişi en fazladır?

A) Protein 
B) Polipeptit
C) Yağ asidi
D) Amino asit
E) Glikoz

SORU : 3 

Bir tavşanın farklı dokularında bulunan X ve Y proteinleri aynı sayıda Amino asitten oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi X ve Y proteinlerinde aynı olmayabilir?

A) İçerdikleri peptit bağı sayısı 
B) Amino asit çeşitlerinin sayısı
C) Sentezleri sonucu açığa çıkan su sayısı
D) Sentezlerini sağlayan DNA’daki nükleotit sayısı
E)Molekül büyüklükleri

SORU : 4 

n(Amino asit) →
Protein

Canlılarda yukarıdaki verilen reaksiyonun gerçekleşmesi için;

1- ATP
2- Enzim
3- Su

moleküllerinden hangilerinin harcanması gerekir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2 
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3 

SORU : 5 

Uzun süre karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenen bir kişide, bu durumda bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi gözlenmez?

A) Hastalıklara karşı direncin azalması
B) Yaraların geç iyileşmesi 
C) Kandaki Amino asit miktarının normal değerden çok yüksek olması
D) Hücrelerde metabolizma hızının azalması
E) Protein sentez hızının azalması


SORU : 6

- Gen 
- DNA
- Kromozom

Yukarıdaki birimlerin yapılarında, ortak olarak bulunan molekül aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Protein 
B) Riboz
C) Amino asit
D) Nükleotit
E) Yağ asidi 

SORU : 7 

Akıllı moleküller (enzim) içeren deterjanların çamaşırdaki lekeleri çıkartmada daha etkili olabilmesi için kaynar su yerine ılık suda kullanımı önerilir. 

Lekeleri çıkartmak için bu kullanım yönteminin önerilmesinde enzimlerin hangi özelliği esas alınmıştır?

A) Substratlarla yüzey uygunluğunu göstermesi
B) Susuz ortamda çalışmaması
C) Yüksek sıcaklığın, enzimin etkinliğini, geri dönüşümsüz olarak durdurması
D) Deterjanların, mikroorganizmaların enzimleri üzerinde inhibitör etki yapması 
E) Substrat yüzeyi ile ezim etkinliğinin doğru orantılı olması

SORU : 8 

Bilimsel bir araştırma sırasında hipotez kurulduktan sonra yapılacak ilk iş , aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Veri toplamak
B) Tahminlerde bulunmak 
C) Deney ve gözlemler yapmak
D) Hipotezi değiştirmek
E) Kontrollü deneyler yapmak
SORU :9

Bir bilim adamı,

1- Sorgulayıcı ve yeni fikirlere açık olma
2- Otoritelerin fikirlerini sorgulamadan kabul etme
3- Sabırlı olup başarısızlıktan yılmama

özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır?

A) yalnız 1 
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1,2 ve 3
6 4 6