Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T18:15:42+02:00

Türk Kara Ordusu Ne Zaman Kuruldu?
Kara Kuvvetleri Komutanı radyoda yaptığı konuşma ile Türk Kara Kuvvetlerinin 600. kuruluş yılını kutladığı gibi daha yüksek kademedeki kimseler arasında da aynı konu üzerinde tebrikleşmeler oldu.

Bu hesaba göre Türk Kara Kuvvetleri yani daha gerçek anlamı ile Türk Ordusu 1363'te kurulmuş oluyor.

Bu demeç ve mesajlarla kendimizi bilmek bakımından ne kadar büyük gaflet içinde bulunduğumuz bir daha ortaya çıkmış oldu.

600. yıl dönümünü kutlayan yüksek mevki sahiplerine şunu sormak gerekiyor:

Türk Kara Kuvvetleri 1363'te kurulduğuna göre ondan önceki büyük savaşlar çok büyük stratejik hareketler ve taktik vuruşmalar kimin tarafından yapılmıştı?

Bu hareketleri yapanlar ve büyük imha meydan savaşlarını kaz******r Türk Ordusu değil miydi? Meselâ ikide bir tekrarladığımız 1071 Malazgirt zaferini Türk Ordusu değil de gayrı muntazam çeteler mi yapıp kazandı? Yahut bu ordu Türk hükümeti tarafından ücretle tutulmuş yabancı askerler tarafından mı kurulmuştu?

Bunu gibi 1040 Dendanekan savaşını 1048 Pasinler savaşını; Birinci Kılıç Arslan Birinci Mesud İkinci Kılıç Arslan'ın Haçlılarla yaptığı büyük meydan savaşlarını yapanlar ordu değil miydi?

Türk Ordusunu 1363'te kurulmuş saymak millî gururu inciten bir uydurmadır. 1363'te kurulan şey Türk Kara Ordusu değil devşirmelerden mürekkep bir iki muhafız bölüğüdür. Osmanlı Hanedanı zamanındaki büyük askerî hareketlerde de bunların rolü cirimleri kadar olmuş asıl savaşı tımarlılar yani eskiden beri mevcut olan ordu yapmıştır.

1363'te kurulmuş ordu ile yeni bir ordu düzeninden bahsedilmek isteniyorsa yine yanlıştır. Çünkü bu ordu On Dokuzuncu Yüzyılda bizzat devlet tarafından kaldırılarak yenisi kurulmuş hattâ Balkan savaşından sonra Almanya'dan getirilen öğretmenlerle ve yeni teşkilâtla ordu yeni baştan düzenlenmiştir. Değişme burada da bitmemiştir. Şimdiki ordumuzun eğitim kuruluş taktik kıyafet hatta yürüyüş ve adım atış bakımından Kurtuluş Savaşı'nı yapan orduya benzer tarafı kalmış mıdır?

Böyle olduğu halde bunlara nasıl aynı ordunun türlü çağlardaki kademeleri diye bakıyorsak 1363'ten önceki zamanların ordusuna da öyle bakmak icap eder ve gerçek de budur.

Milâttan önce 220'den beri tarihi tarihî belgelerle bilinen ve tarihte daima birinci sınıf asker diye tanınan bir millet 16 asır ordusu olmadan yaşayacak sonra ancak 1363'te aklına gelerek bir kara ordusu kuracak bu ordu da yer yüzünde Türk kalmamış gibi hep yabancılardan mürekkep bulunacak...1 5 1