Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-23T18:17:23+02:00

Rubai aruz ölçüsünün 24 kalıbıyla yazılır. Tuyuğ sadece fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lün kalıbıyla yazılır. 

Koşma, Türk Halk edebiyatında doğa, aşk, ölüm, ayrılık, yiğitlik, toplumsal olaylar gibi konuların işlendiği en sık kullanılan şiir türü. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı genellikle 3, 5 arasındadır. Hece ölçüsünün 6+5 veya 4+4+3 duraklı 11’li kalıbıyla yazılır. Şair koşmanın son bendinde ismini ya da mahlasını söyler. Koşmalar dile getirilen duygular ve söylenişlerine göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt gibi isimler alır. Karşılıklı konuşma şeklinde yani “dedim” “dedi” diye başlayan dizelerle de söylenebilir. Bu tür koşmalara “mürâcaa” ismi verilir. Bütün kafiyeleri cinaslı olan koşmalara “tecnis” deni

1 5 1
2012-12-23T18:17:26+02:00

http://www.toplumdusmani.net/v2/edebiyat-nedir/1843-kosma-nedir.html  

 

http://www.kadimdostlar.com/Turk_Edebiyati_ve_Edebi_Kisilikler_f20/Divan_Edebiyati_ve_8217_nda_Bentlerle_Kurulan_Naz_t26397.html

0