Cevaplar

2012-12-23T18:53:32+02:00

Bir metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine BAĞLAŞIKLIK(dil bilgisi bağıntısı)denir.

Bir metin, yalnızca dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmez.Dİl ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.Bu anlatım bağıntılarına BAĞDAŞIKLIK adı verilir.Kısaca anlam ilişkisi bağıntısıdır.

0
2012-12-23T18:55:14+02:00

BAĞDAŞIKLIK

Dil öğelerinin (ek, kelime ve kelime grupları) aralarında oluşturdukları anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir. Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturdukları söz gruplarına bağdaştırma denir. Bağdaşıklık cümlelerde aşağıdaki durumlarda etkili olarak anlam bozukluklarını engeller.

1. Birbiriyle çelişen ifadelerin bir arada bulunmasını ve bundan doğabilecek anlatım bozukluklarını engeller.

 

2. Olumlu ve olumsuz durumlarda kullanılacak fillerin karıştırılmasını ve bundan doğabilecek anlatım bozukluklarını engeller: ( Olumlu durumlar için: sağladı, vesile oldu, sağladı; olumsuz durumlar için ise: neden oldu, sebep oldu, yol açtı vb. fiiller kullanılır.

 

3. Cümlenin kurumundaki mantık hatalarını ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller.

 

4. Yakın sesli ve ya yakın anlamlı kelimelerin anlamlarının birbiriyle karıştırılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller.

 

5. Deyimlerin yanlış kullanılmasını ve bundan kaynaklanacak anlatım bozukluklarını engeller.

 

 

 

BAĞLAŞIKLIK

Bir metinde dil öğelerinin (ek, kelime ve kelime grupları) dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine (cümle oluşturulmasına) bağlaşıklık (dil bilgisi bağıntısı) adı verilir. Bağlaşıklık cümlede aşağıda unsurların gerçekleşmesinde etkilidir.

1. Bağlaşıklık cümlede anlam belirsizliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluğunu engeller.

2. Eklerin eksik veya yanlış kullanılmasına ve bundan doğacak anlatım bozukluğuna engel olur.

3. Dolaylı tümleç eksikliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller.

4. Nesne eksikliklerini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller.

5. Özne eksikliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller:

6. Fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılmasını ve bundan doğan anlatım bozukluklarını engeller.

7. Kelimelerin cümle içinde yanlış yerde kullanılmasını ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller.

8. Gereksiz kelime kullanılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller:

9. Tamlama yanlışlıklarını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller:

10. Etken ve edilgen fiillerin bir arada kullanılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller:

11. Ek fiilin kullanılmamasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller.

12. Farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller.

0