Cevaplar

2012-12-23T19:06:52+02:00
Pop Müzik Toplulukları [değiştir]

Daha çok yapay ses üzerine insan sesi işlenmesine denir.

 

Caz Müziği Toplulukları [değiştir]

Caz müziği toplulukları, caz müziklerini seslendirmek üzere oluşturulan topluluklardır. Caz müzik topluluklarında genelde saksafon, trompet, klarnet, trombon, piyano, kontrbas, gitar, basgitar gibi çalgılar kullanılır. İnsan sesi ön plandadır. Bestelenmiş şekliyle seslendirilmiş olmasının yanı sıra genellikle doğaçlama olarak çalınması en büyük özelliğidir.

Oda Müziği Toplulukları [değiştir]

Klasik Batı müziği türlerini seslendirmek üzere oluşturulan topluluklardır. Bu topluluklar en az iki, en çok on çalgı ile oluşturulur. Oda müziği topluluğundan bazıları şöyle sıralanabilir:

İkili (düo):Keman-piyano, obua-flüt, gibi bir ezgi ve bir eşlik çalgısıyla oluşturulur. Üçlü (trio):Keman-viyola, viyolonsel vb. çalgılarla oluşturulur. Dörtlü (kuartet):İki keman, viyola, viyolonsel, vb. çalgılarla oluşturulur. Bu topluluklara yaylı çalgılar dörtlüsü de denir.

Ayrıca beşli (kentet), altılı (sextet), yedili (septet),sekizli (oktet), dokuzlu (nontet) gibi çalgı toplulukları da vardır.

 

1 5 1
2012-12-23T19:07:43+02:00

pop:daha çok yapay ses üzerine denir.

 

caz:üzerine seslendirmek amacıyla kurulan topluluklar

1 5 1