Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-06-29T22:19:17+03:00
19 Mayıs1919 da Samsuna ayak basmıstır. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar sürmüştür.
Anadoluda  parça parça olan milli hareketlerin birleşmesi en önemli özelliğidir.

Mütttefiklerin Anadoluyu parçalayacaklarını çok iyi bilen M. Kemal Atatürk Mondros mütarekesi yapıldıktan sonra Kasım ayı ortalarında İstanbuldadır.

Temmuz 1919 da Erzuruma geldiğinde görevinden ve askerlikten istifa etmiştir.

Samsuna çıkışından henüz 1 buçuk ay kadar kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bu süre içerisinde yaptığı faaliyetler ve verdiği mesajlar , başta İngilizler olmak üzere müstevlilerin bütün hesaplarını bozacak mahiyettedir.


Amasya Tamimi'nin maddeleri incelendiği zaman milli devlet kavramının ihtiva ettiği manayı bulmak mümkündür.

İstiklal Harbi başladıktan sonra milli bir devletin kurulması görüşü resmen ilk defa Misak-ı Milli ' de yer almış . Bu görüş Erzurum kongresinde kabul edilip , Sonra Sivas Kongresinde  genişletilerek  28 Ocak 1920'de  Meclis i Mebusan tarafından tasvip edilmiştir.


0