Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T19:34:29+02:00

Koordine kovalent bağ, metal - ligand arasındai bağın, sadece ligand üzerindeki elektronlar ile oluşması durumunda oluşan kovalent bağ türü. Elektron ortaklaşması göstermemektedir.

Lewis bağ kuramı bir çift elektronun ortaklaşmasını kovalent bağ olarak tanımlar. Öte yandan bu tanım, bağ oluşumuna iki atomun birer elektronla katkıda bulunduğu anlamına gelmez. Ortaklaşan elektron çiftinin her ikisinin de bir atomdan geldiği kovalent bağa koordine kovalent bağ denir.

Örneğin, NH lewis yapısına dördüncü bir H atomu bağlanmaya çalışıldığında şöyle bir güçlükle karşılaşılır: Dördüncü H atomunun elektronu ile N atomu etrafındaki değerlik elektronlarının toplamı 9'a ulaşacağından oktet kuralı geçersiz olur. Bu nedenle, NH molekülü oluşmaz, bunun yerine amonyum iyonu (NH) oluşur.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T19:35:35+02:00

Lewis bağ kuramı bir çift elektronun ortaklaşmasını kovalent bağ olarak tanımlar. Öte yandan bu tanım, bağ oluşumuna iki atomun birer elektronla katkıda bulunduğu anlamına gelmez. Ortaklaşan elektron çiftinin her ikisinin de bir atomdan geldiği kovalent bağa koordine kovalent bağ denir.

Örneğin, NH lewis yapısına dördüncü bir H atomu bağlanmaya çalışıldığında şöyle bir güçlükle karşılaşılır: Dördüncü H atomunun elektronu ile N atomu etrafındaki değerlik elektronlarının toplamı 9'a ulaşacağından oktet kuralı geçersiz olur. Bu nedenle, NHmolekülü oluşmaz, bunun yerine amonyum iyonu (NH) oluşur.

0