Cevaplar

2012-12-23T19:36:54+02:00

Bileşiklerin İsimlendirilmesi : İsimlendirmeyi iyonik bağlı ve kovalent bağlı için ayrı ele alacağız; a)İyonik bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi:Yapısında katyon ve anyon bulunduran bileşikler iyonik yapılıdır.4durumda incelenir.   1Mtal-Ametal=Metalin adı+Ametalin adı+ür. NaCl (sodyum klorür) 2Metal-kök=Metal adı+kök adı NaOH(sodyum hidroksit) 3Kök -Ametal=Kök adı+Ametalin adı +ür(NH4 Amonyum iyodür. 4Kök-kök=Katyon kök adı+Anyon kök adı(NH4NO2Amonyumnitrit)   b)Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi:Ametal atomlarının kendi aralarında oluşturdukları bağ çeşidine kovalent bağ denir.Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde atomların sayısı mono,di, tri, tetra, penta gibi Latince kelimelerle ifade edilir.İlk yazılan atom bir tane ise mono yazılmaz.Sonraki atomun sayısı her halukarda söylenir. CO:Karbon mono oksit NCl3:Azot tri klorür NO:Azot mono oksi
t0