Cevaplar

2012-12-24T00:55:25+02:00

1.Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi dinamometre ile ölçülür?

a-Kuvvet 
b-Kütle
c-Uzunluk
d-Zaman

2. Bir otomobil 120 km lik yolu 2 saatte alıyor.Ortalama hızı ne olur?

a-20 
b-240 
c- 60 
d-30

3-Aşağıdakilerden hangisi Skaler büyüklüktür?

a-Zaman
b-Hız
c-Bileşke kuvvet
d-Yerdeğiştirme

4-Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?
a-Tahterevalli 
b-Ütü 
c-El arabası
d-Cımbız

5-Duran cismin sürekli durmahareketli bir cismin sürekli hareket etmesine ne denir?
a-Hız 
b-Kuvvet 
c-Eylemsizlik
d-Güç

6.Sürtünme kuvveti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Sürtünme kuvveti hareketle zıt yönlüdür 
b-Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır c-Sürtünme kuvveti cismin hızını artırır
d-Sürtünme kuvveti cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır.

7-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin elemanlarından biri değildir?

a-Uygulama noktası
b-Yönü
c-Kütlesi 
d-Doğrultusu

8-I-Duvarı itmek 
II-Çim biçmek
III-Kitapları rafa kaldırmak 
IV-Masaya abanmak
Yukardaki olaylardan hangilerinde iş yapmıştır?

a-Yalnız III
b-I ve II
c-II ve III 
d-III ve IV
9-Yüksekten düşen bir topun hangi enerjisi artar?

a-Potansiyel 
b-Kinetik 
c-Isı
d-Durağan
10-İş birimi nedir?

a-Joule
b-km/sa 
c-Watt 
d-Newton

Cevaplar:

1)A 
2)C 
3)A 
4)B 
5)C 
6)C 
7)C
8)C 
9)B 
10)A

0