Cevaplar

2012-12-23T19:50:31+02:00

http://www.frmtr.com/lise-bilgi-istekleri/726154-turkiyedeki-dogal-afetler.html

burda grafik yok ama bilgileri mevcut kardeşim!

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T19:51:47+02:00

bu resim bunua örnektir.

http://4.bp.blogspot.com/_kaftaqNjRBg/Sc6ErZiSA0I/AAAAAAAAAHk/46Ws4rn_s7c/s1600-h/T%C3%83%C2%BCrkiyede.jpg

 

 

Türkiye arazi yapısı, yer şekilleri ve meteorolojik koşullarının olumsuzluğu sebebiyle sık sık büyük doğal afetlerle karşı karşıyadır. Doğal afetler ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında önemli yaralar açmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve yerleşme yerlerindeki düzensiz gelişmeler doğal afet zararlarını artırmaktadır. DEPREM ÜLKESİ TÜRKİYE Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına "DEPREM" denir. Depremlerin insana ve çevreye verdiği zararlar değişiktir. Bazı depremler çok hasar yaptığı halde bazılarını insanlar çoğu zaman hissetmezler. Depremlerin yeryüzündeki hasar derecesi sadece depremin şiddetine bağlı değildir. Ayrıca yerin yapısı, depremin merkezinin şehir merkezine olan uzaklığı ve binalarda kullanılan yapı malzemesi de etkilidir. Depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına yol açar. Deprem Sonucunda; Camlar kırılabilir Binalar çökebilir. Yangınlar çıkabilir Tsunami görülebilir. Heyelanlar görülebilir. Salgın hastalıklar görülebilir. Temel gıda maddelerinin ve temel ihtiyaç maddelerinin temininde zorluklar görülebilir. İnsanlar psikolojik ve ruhsal zarar görebilir. Yurdumuz yeryüzünün aktif deprem deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kıvrım sisteminin Akdeniz deprem kuşağında yer almaktadır.

Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, 

Yurdumuzun %92‘si  nüfusumuzun %95'i büyük sanayi merkezlerinin %98'i  ve barajlarımızın %93'ü deprem bölgesinde bulunmaktadır. Türkiye’de deprem bölgelerinin dağılışı ile fay (Kırık) hatlarının dağılışı arasında paralellik vardır.  Bu fay hatlarının oluşmasında Anadolu Yarımadası’nın Avrasya, Arap ve Afrika levhaları arasında bulunması önemli bir etkendir. Ülkemizdeki ana fay hatlarının oluşmasında özellikle Arap levhasının Anadolu Yarımadası’nı sıkıştırması etkili olmuştur. TÜRKİYE'DE DEPREM BÖLGELERİ

 

Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: Saros Körfezinden başlar, Marmara denizinden geçtikten sonra Kuzey Anadolu Dağlarının güneyini takip ederek Van Gölünün kuzeyine doğru uzanır.  Batı Anadolu Deprem Kuşağı: Güney Marmara’dan başlar Ege Bölgesi’ndeki çöküntü ovalarını takip eder.  Güney Anadolu Deprem Kuşağı: Hatay’dan başlar, Güney Anadolu Toroslar'ını takip ederek Van gölünün güneyine doğru devam eder.   DEPREM TEHLİKESİNİN AZ OLDUĞU YERLER Konya, Karaman, Taşeli Platosu ve İçel çevresi.  Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi (Mardin-Ş. Urfa çevresi)  Trakya'da Ergene havzası ve Yıldız Dağları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz’de Sinop çevresi deprem tehlikesinin az olduğu yerlerdir.
1 5 1