Cevaplar

2012-12-23T19:53:03+02:00

1.
6
a
kesri basit kesirdir. Buna göre, a yerine
yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?
Cz
A) 12 B) 25 C) 15 D) 18
2.
4
5
7
kesrinin bileşik kesir olarak yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
Bo
A) 4
39
B) 4
33
C) 4
12
D) 4
16
3.
6
3
, 7
3
, 4
3
, 3
3
kesirlerinin büyükten küçüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Ao
A) 3
3


4
3
〉 6
3
〉 7
3
B) 7
3
〈 6
3
〈 4
3
〈 3
3
C) 3
3

〉 6
3

〉 4
3
〉 7
3
D) 7
3
〉 6
3
〉 3
3
〉 4
3
4.
Aşağıdaki kesirlerden en küçüğü hangisidir?
A) 9
1
B) 3
1
C) 16
1
D) 5
1
5.
12
813
kesrinin tam sayılı kesir şeklinde yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
Bo
A) 12
7
66
B) 12
9
67
C) 12
11
68
D) 12
3
69
6.
Aşağıdaki kesirlerden hangisi 8
5
kesrine denk
değildir?
Dz
A) 24
15
B) 40
25
C) 36
35
D) 64
45
7.
9
4
kesrinin 3 ile genişletilmiş biç

0