Cevaplar

2012-12-23T20:25:47+02:00

Ateşkes ile ilgili görüşme, Ege’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda yapıldı. Görüşmelere İtilaf Devletleri adına, İngilizlerin Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Calthorpe, Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey katıldılar.

27 Ekim’de başlayan ateşkes görüşmeleri 30 Ekim’e kadar devam etti. Türk heyeti, önerilen koşulların hafifletilmesini istediyse de Amiral Calthorpe bunun mümkün olmadığını belirtti.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması 25 maddeden oluşmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Maddeleri

1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.

3- Karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.

4- İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul’da teslim olunacaktır.

5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.

7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.

9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.

10-Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

11- İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler.

12- Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.

13- Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.

14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye’den temin edeceklerdir. (Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.)

15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletlerin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.

16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır.

17- Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.

18- Trablus ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.

19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.

20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletlerine teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.

21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.

22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin nezdinde kalacaktır.

23- Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır.

25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı son

0
2012-12-23T20:25:48+02:00

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Maddeleri

1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.

3- Karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.

4- İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul’da teslim olunacaktır.

5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.

7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.

9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.

10-Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

11- İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler.

12- Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.

13- Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.

14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye’den temin edeceklerdir. (Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.)

15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletlerin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.

16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır.

17- Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.

18- Trablus ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.

19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.

20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletlerine teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.

21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.

22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin nezdinde kalacaktır.

23- Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır.

25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir.

mondros ateşkes antlaşması ve mondros ateşkes antlaşmasının önemiile ilgili bilgiler.

0
2012-12-23T20:25:49+02:00

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

(30 EKİM 1918)

I.Dünya Savaşının sonucunun kestirilemediği devletler arasındaki dengelerin tam olarak netleşmediği 1917 yılında ABD’nin savaşa girmesi dengelerin itilaf devletleri lehine dönmesine neden olmuştur.ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkeler de savaşın bitişini hızlandırmıştır.

 

İttifak Grubu içinde yenilgiyi kabul eden ilk devlet Bulgaristan olmuştur.Bulgaristan 29 Eylül 1918’de Selanik Antlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmiştir.Bunun sonucu olarak Osmanlı Devletinin Almanya ve Avusturya ile bağlantısı kesilmiş ayrıca Trakya’nın sınır güvenliği tehlikeye düşmüştür.Bu sırada Suriye ve Filistin bölgesindeki Osmanlı orduları da her an esir alınma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.Eğer ateşkes yapılmazsa Anadolu’nun da işgal edilmesi tehlikesi giderek artmaktaydı.Osmanlı Devletinin yenilgisi kesinleşince İttihat ve Terakki Partisinin ileri gelenleri yenilginin sorumluluğundan kurtulabilmek için yurdu tek edince yeni kurulan hükümet için ateşkes yapmaktan başka çare kalmamıştı.

Wilson ilkelerinin uygulanacağına inanan İzzet Paşa kabinesi ateşkes imzalanması teklifinde bulundu.

Ateşkes görüşmeleri Yunanistan’ın denetimindeki Limni adasının Mondros limanında yapıldı.Osmanlı Devletini Bahriye Nazırı Rauf Bey Dışişleri danışmanı Reşat Hikmet bey ve askeri danışmanı sadullah Bey temsil etti.İtilaf devletlerinin temsilcisi ise Amiral Calthorpe idi.

Önemli Maddeleri:

Toplam 25 maddeden oluşan Ateşkes antlaşması önemli maddeleri şunlardır:

Çanakkale ve İstanbul Boğazları itilaf Devletlerine bırakılacak ayrıca Osmanlı sularında bütün mayınlı bölgelerin temizlenmesinde yardımcı olunacaktır. Gözaltında bulundurulan ya da tutsak olarak bekletilen bütün İtlaf Devletleri askerleri ve Ermeniler koşulsuz olarak serbest bırakılacaktır. Türk ordusunun asker sayısı azaltılacak sınırların denetlenmesi ve iç güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli sayıdan fazla askerler terhis edilecektir. Türk karasularında bulunan tüm savaş gemileri teslim edilecek gerektiğinde Türk ticaret gemileri de çeşitli ihtiyaçlar için kullanılabilecektir. Kuzeybatı İran’daki Türk birlikleri savaş öncesindeki sınırlarına geri çekilecektir. Türk makamlarının haberleşmeleri dışında tüm telsiz telgraf ve haberleşme istasyonları itilaf devletlerinin denetimi altına alınacaktır. İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecektir.(Bu madde antlaşmanın 7.maddesidir.) Toros tünelleri ve ülkedeki tüm demir yolu ağları İtilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. Ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra kömür akaryakıt ve deniz ürünleri ve mamulleri dışarıya satılmayacak ve bunlar İtilaf Devletlerince satın alınacaktır. Türk tutsaklar İtilaf devletlerinin elinde tutulacaktır. Anadolu sınırları dışında kalmış olan Osmanlı orduları ve subayları İtilaf devletlerine teslim olacaktır Doğudaki altı ilde(Vilayeti Sitede) bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu illeri(Erzurum Van Bitlis Sivas Elazığ Diyarbakır) işgal edebilecektir.(Antlaşmanın 24 maddesidir.)

Antlaşmanın Önemi:

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti kağıt üzerinde siyasi varlığını hukuken sürdürebilmesine rağmen fiilen sona ermiştir. İtilaf Devletleri orduların terhisi ve silahların teslim edilmesi maddeleriyle yapılacak işgaller sırasında herhangi bir silahlı direniş olmasını önlemeyi amaçlamışlardır.Fakat bu durum işgalleri kolaylaştırmasına rağmen Türk halkının silahlanarak “Kuvay-ı Milliye” birlikleri ile direnişe geçmesine neden olmuştur. Demiryolları tüneller ve geçitler işgal altında tutularak işgallerin kolaylaşması ve direnişçilerin yardımlaşmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Haberleşme vasıtalarına el konarak yapılacak işgaller karşısındaki tepkilerin yurt çapında yada dünya genelinde duyurulmasını önlemek istemişlerdir. 7.madde antlaşmanın en önemli maddesidir.Buna göre İtilaf devletleri istedikleri her yeri işgal edebileceklerdi.Bu madde ile yapacakları işgallere hukuki bir dayanak sağlamışlardır. Gerçek metinde 24.madde olarak yer alan madde ile Doğuanadolu’da kurulması düşünülen Ermeni devleti için zemin hazırlanmıştır.Bu iller asıl metinde “Ermeni Vilayeti olarak” isimlendirilmiştir. İtilaf devletleri Türklerin elindeki esirlerin serbest bırakılmasını sağlamışlar,fakat kendi ellerindeki Türk esirlerini serbest bırakmayarak barış antlaşması sırasında bu durumu pazarlık aracı olarak kullanmayı amaçlamışlardır.Böylece eşitlik ilkesine uymamışlardır. Osmanlı temsilcileri Wilson ilkelerinin uygulanacağına inandıkları için çok ağır şartlar taşıyan bu antlaşmayı imzalamışlardır. Ateşkesten kısa bir süre sonra İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansında bir araya gelerek yenilen devletlerle imzalayacakları barış antlaşmalarının taslaklarını hazırladılar.ancak Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda uzlaşamadıkları için Osmanlı devleti ile imzalanacak olan barış antlaşmasını taslağını bu konferansta hazırlamışlardır.

 

0