Cevaplar

2012-10-02T20:15:04+03:00

Anlatım Özellikleri

 

1.DURULUK: Parçada gereksiz sözcük kullanılmamasıdır.

 

ÖR: Öğrenmeye yoğun bir istek duyduğu için ödevlerini her gün günü gününe yapardı.

 

2.YALINLIK-SADELİK : Sanatlı söyleyişlerden, süsten uzak durmaktır. Gereksiz ayrıntılara, sanatsal söylemlere girilmez.

ÖR: Yüreğini bıçak gibi dilim dilim kesen bir çaresizlik içindeydi artık.

 

  →Artık çaresizdi.

 

3.AÇIKLIK (kapalılık):Bir konunun herkesin anlayabileceği, aynı anlamı çıkarabileceği biçimde aktarılmasıdır. Farklı yorumlara  açık değildir.

 

ÖR: Ben senden çok zarar gördüm.

 

4.AKICILIK (pürüzlü ) :Söyleyişin pürüzsüz olması, bir yazının kolayca ve zevkle okunmasıdır. Uzun cümlelerde aynı hece ve eklerin tekrar edilmesi  akıcılığı bozar.

 

5.DOĞALLIK: Yapmacıklıktan, zorlama ifadelerden, yapay dil ve anlatımdan uzak durmaktır.

 

6.İÇTENLİK(SAMİMİYET): Düşünceleri bilimsel soğuklukla değil samimi ve sıcak bir dille anlatmaktır.

 

7.ÖZGÜNLÜK: Hiç kimseye benzememek, farklı olmak; taklit ve kopyadan uzak durmak, basmakalıp ifadelerden vazgeçerek kendine has bir anlatım oluşturmaktır.

 

8.ÖZLÜLÜK(DERİNLİK, YOĞUNLUK):Az sözle kapsamlı anlam ifade edilmesidir. Atasözleri ve deyimler gibi.

El el ile,değirmen yel ile.

 

9.SAĞLAMLIK/ DOĞRULUK: Anlatımın dil bilgisi ve söz dizimi kurallarına uygun olarak yapılmasıdır.

 

10.TUTARLILIK: Paragrafın kendi içinde çelişkiye düşmemesidir

 

YERELLİK, ULUSALLIK, ETKİLEYİCİLİK

1 5 1
2012-10-02T21:28:31+03:00

Anlatım Özellikleri

 

1.DURULUK: Parçada gereksiz sözcük kullanılmamasıdır.

 

ÖR: Öğrenmeye yoğun bir istek duyduğu için ödevlerini her gün günü gününe yapardı.

 

2.YALINLIK-SADELİK : Sanatlı söyleyişlerden, süsten uzak durmaktır. Gereksiz ayrıntılara, sanatsal söylemlere girilmez.

ÖR: Yüreğini bıçak gibi dilim dilim kesen bir çaresizlik içindeydi artık.

 

  →Artık çaresizdi.

 

3.AÇIKLIK (kapalılık):Bir konunun herkesin anlayabileceği, aynı anlamı çıkarabileceği biçimde aktarılmasıdır. Farklı yorumlara  açık değildir.

 

ÖR: Ben senden çok zarar gördüm.

 

4.AKICILIK (pürüzlü ) :Söyleyişin pürüzsüz olması, bir yazının kolayca ve zevkle okunmasıdır. Uzun cümlelerde aynı hece ve eklerin tekrar edilmesi  akıcılığı bozar.

 

5.DOĞALLIK: Yapmacıklıktan, zorlama ifadelerden, yapay dil ve anlatımdan uzak durmaktır.

 

6.İÇTENLİK(SAMİMİYET): Düşünceleri bilimsel soğuklukla değil samimi ve sıcak bir dille anlatmaktır.

 

7.ÖZGÜNLÜK: Hiç kimseye benzememek, farklı olmak; taklit ve kopyadan uzak durmak, basmakalıp ifadelerden vazgeçerek kendine has bir anlatım oluşturmaktır.

 

8.ÖZLÜLÜK(DERİNLİK, YOĞUNLUK):Az sözle kapsamlı anlam ifade edilmesidir. Atasözleri ve deyimler gibi.

El el ile,değirmen yel ile.

 

9.SAĞLAMLIK/ DOĞRULUK: Anlatımın dil bilgisi ve söz dizimi kurallarına uygun olarak yapılmasıdır.

 

10.TUTARLILIK: Paragrafın kendi içinde çelişkiye düşmemesidir

1 4 1