1.iş birimi nedir ? yapılan işin büyüklügü nelere bağlıdır?

2.kinetik enerji nedir ?kinetik enerjiyi fatörler nelerdir?

3.çekim potansiyel enerji nedir ?potansiyel enerji nelere bağlıdır?

4.esneklik potansiyel enerjisinedir ? .

5.sürtünme kuveti nelere bağlıdır?

6.enerlibir türden başka bir türe dönüşebilirmi?

2

Cevaplar

2012-12-23T21:13:16+02:00

iş birimi fen anlamınd bir şeyi harekete baglıdır.

kinetik e. bir şeyin hızına baglı.

çekm potansiyl e. bir şeyn yukarıya doğru çekilen yukseklk kazancı

0
2012-12-23T21:31:18+02:00

1-işin birimi joule'dir.Yapılan işin büyüklüğü, cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve cismin yer değiştirme mesafesine bağlıdır.

 

2-kinetik enerji:cisimlerin sahip oldukları enerjiye kinetik enerji denir.örnek:akn su,hareket hlindeki bir araba,yüksekte uçan bir kuş...ve de kinetik enerjinin simgesi EK'tir

.KİNETİK ENERJİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

kütle ve sürat
Kütlenin kinetik enerji üzerinde etkisi vardır.Kütle artınca kinetik enerji artar.
Kütle ile kinetik enerji doğru orantılıdır.sürati büyük olan cismin kinetik enerjiside büyük olur.

 

3-esneklik potansiyel enerjisi:esnek olan cisimlerin sahip olduğu enerji türüdür.en belirgin örneği yaylı sistemlerdir.yaydaki sıkışma derecesi arttıkça esneklik potansiyel enerjiside paralel olarak artar.

 

4-çekim potansiyel enerjisi: belli bir yükseklikte bulunan cisme etki ededn yerçekimi kuvvetinin enerjisidir.kısc yerçekimi potansiyel enerjisi,bir cismin çekim ortamında,konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir.

 

5-Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine ve cismin kütlesine bağlıdır.

 

6-evet dönüşebilir.işlerimizi yaparken kullandığımız birçok enerji türü vardır. Bunlar kimyasal enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi şeklinde sıralanabilir. Kinetik ve potansiyel enerji, mekanik enerji olarak da adlandırılır. Yukarıda sıralanan enerji türleri çeşitli araçlar yardımıyla birbirine dönüştürülebilir. Enerjinin yok olmadan başka enerjilere dönüşmesi insan hayatında çok farklı amaçlara hizmet eder. Bu dönüşümler olmasaydı insanoğlu şu anda yapabildiği birçok şeyi yapamazdı. Örneğin, aydınlatma amacıyla kullandığımız ampul, aslında elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmektedir. Peki, ışık elde etmek için anahtarın düğmesine bastığımızda ampul sadece ışık mı üretmektedir? Elektrik enerjisi, farklı araç-gereçlerin yardımıyla diğer enerji türlerine dönüştürülebilir. Örneğin, serinlemek amacıyla kullandığımız vantilatörde hareket, radyoda ise ses enerjisine dönüştürülmektedir. Akü ve pillerde depolanan kimyasal enerji, kullanım aşamasında elektrik enerjisine dönüşür. Kömürde depolanan kimyasal enerji de yanma sırasında ısı enerjisine dönüşmektedir.

 

0