Cevaplar

2012-12-23T22:01:48+02:00

Müdafaa-i Hukuk: Anadolu'da başlayan işgallere Osmanlı yönetiminin seyirci kalması üzerineTürk ulusunun haklarını savunmak için kurduğu cemiyetlerdir. Bu cemiyetler haklarını hukuki yollardan aramak istemişlerdir.

Amaçları:

— Basın yayın yoluyla haklarını dünya kamuoyuna duyurmak
— Kendi bölgelerinin işgal edilmesini önlemek
— Savundukları bölgelerin Türklüğünü dünya kamuoyuna kanıtlamak
— Azınlıkların zararlı çalışmalarını önlemek
— Azınlıkların Anadolu'nun çeşitli yerlerinde devlet kurmalarına engel olmak  Redd-i İlhak Cemiyeti:

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir uzantısı olan bu cemiyet bölgede Kuvayi Milliye hareketinin başlamasını sağlamıştır.İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:
İzmir ve çevresini Yunan işgallerine karşı savunmak için kurulan bu cemiyet İzmir'in işgalinden
önce bölgedeki diğer cemiyetlerle birleşerek Redd-i ilhak Cemiyeti'ni oluşturmuştur.
http://www.maxihayat.net/maxiforum/t-c-inkilap-tarihi/159716-milli-varliga-yararli-cemiyetler-ve-amaclari.html devamı burda
1 4 1