Cevaplar

2012-12-23T21:25:36+02:00

Generally, there are different climates in Ankara, dominated by continental climate. The step-steppe climate is characteristic of the south of Central Anatolia, the Black Sea region in the north is soft and wet feature. Ankara province winters are very cold and the summers are very hot. Annual temperature change between 40 ° C and -24.9 ° C. Average rainfall districts are different. Precipitation of 300 mm and 540 mm, humidity 40-79% of the changes. Is the temperature difference between day and night. Salt Lake rainfall decreases as altitude. Average number of days in a month does not profitable. The majority of the province is prairie (steppe) plants are seen. The type of land is covered with green grass yellowed and dried İlbaharda. North and northwest of the province, is the influence of ocean climate and this region is covered with large forests. Forests and mountains of the north to the south to land by pulling prevents rain clouds. Most of the forests are in the forest groves and coppices. 10% of its total area is forested. 15 percent of the meadows and pasture land. Grain is the most extensive land plant cover of a compact.

1 5 1
2012-12-23T21:25:39+02:00

Genellikle kara ikliminin hüküm sürdüğü Ankara’da farklı iklimler vardır. Güneyde İç Anadolu’nun hususiyeti olan step-bozkır iklimi, kuzeyde ise Karadeniz bölgesinin yumuşak ve yağışlı özelliği görülür. Ankara ilinin kışları çok soğuk ve yazları da çok sıcaktır. Yıllık ısı değişikliği 40°C ile -24,9°C arasındadır. Ortalama yağış ilçelerde farklıdır. Yağış 300 mm ile 540 mm arasında, havadaki nem oranı ise % 40-79 arasında değişir. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Tuz gölüne inildikçe yağış azalır. Ortalama karlı gün sayısı bir ayı geçmez. İlin büyük kısmında bozkır (step) bitkileri görülür. İlbaharda yeşil olan arazi yazın sararmış ve kurumuş otlarla kaplıdır. İlin kuzey ve kuzeybatısında deniz ikliminin tesiri görülür ve bu bölge geniş ormanlarla kaplıdır. Yağmur bulutlarını ormanlar ve kuzeydeki dağlar çekerek güneye inmesini önler. Ormanların çoğu korular ve baltalık orman halindedir. Yüzölçümünün % 10’u ormanlıktır. Arazinin yüzde 15’i çayır ve mer’adır. Tahıl ise en geniş araziyi kaplayan bir bitki örtüsüdür.

ingilizcesi:Generally, there are different climates in Ankara, dominated by continental climate. The step-steppe climate is characteristic of the south of Central Anatolia, the Black Sea region in the north is soft and wet feature. Ankara province winters are very cold and the summers are very hot. Annual temperature change between 40 ° C and -24.9 ° C. Average rainfall districts are different. Precipitation of 300 mm and 540 mm, humidity 40-79% of the changes. Is the temperature difference between day and night. Salt Lake rainfall decreases as altitude. Average number of days in a month does not profitable. The majority of the province is prairie (steppe) plants are seen. The type of land is covered with green grass yellowed and dried İlbaharda. North and northwest of the province, is the influence of ocean climate and this region is covered with large forests. Forests and mountains of the north to the south to land by pulling prevents rain clouds. Most of the forests are in the forest groves and coppices. 10% of its total area is forested. 15 percent of the meadows and pasture land. Grain is the most extensive land plant cover of a compact.

0