Cevaplar

2012-12-23T21:26:01+02:00

1- Simgesel Değer : Birçok Batılı için sabaha kahvesi kişisel bir törendir ; gün içinde bunun ardından gelen, başkalarıyla kahve içme daha toplumsal nitelikte bir törendir .

2-Uyarıcı Olarak Kullanım : Pek çok kişi kahveyi ,'uyanmak' için içer . bazı kültürler kullanımını yasaklamışlardır.

3- Toplumsal ve Ekonomik İlişkiler : Kahvenin üretimi paketlenmesi, dağıtım ve pazarlanması , birçok kültürü , bu kültürler içindeki toplumsal gruplar ile örgütleri ve binlerce insanı etkileyen küresel bir girişimdir. Avrupa ve A.B.D.'de tüketilen kahvenin büyük bölümü, Güney Amerika'dan ithal edilmektedir.

4-Geçmiş Toplumsal ve Ekonomik Gelişme : Günümüzde geçerli olan 'kahve ilişkileri' her zaman geçerli değildi. bu ilişkiler yavai yavaş ortaya çıktılar ve belki gelecekte ortadan kalkacaklar .

2 3 2