Cevaplar

2012-12-23T21:50:28+02:00

nak; büyük ve görkemli ev; araba ya da hayvanla bir günde alınan yol. hükümet işlerinin görüldüğü yapı; konakçı . yolculukta geceyi geçirmek için inilen, konaklanılan yer; kundak çocuklarının tepelerinde görülen kepek tabakası.

0
2012-12-23T21:50:53+02:00

konak
 

Büyük ve gösterişli ev 
Örnek: İstirahat için İstanbul'a gelmiş, bu konağı alıp yerleşmişti. Ö. Seyfettin Hükûmet işlerinin görüldüğü yapı. Misafir. Konakçı. Araba veya hayvanla bir günde alınan yol. Yolculukta geceyi geçirmek için inilen, konaklanılan yer. Kundak çocuklarının başlarında görülen kepek tabakası. Gözde oluşan ince tabaka. Bir asalağın hayatının tümünü ya da bir kısmını içinde ya da üzerinde geçirdiği, besin ihtiyacını ve korunmasını sağladığı organizma.  Bk.Konakçı. Bir parazitin veya enfeksiyöz etkenin hayatının tümünü veya bir kısmını içerisinde veya üzerinde geçirdiği, besin ihtiyacını veya korunmasını sağladığı hücre veya organizma. Enfekte olmuş canlı. Konuk, misafir. Konuk olunan yer. Bir parazitin hayatının tümünü veya bir kısmını içerisinde veya üzerinde geçirdiği, besin ihtiyacını veya korunmasını sağladığı organizma, konakçı.
engin
 Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi 
Örnek: Bu deniz de sabahın sisi içinde engin, sınırsız bir deniz gibi görünür. H. Taner Açık deniz 
Örnek: Enginden dönen deniz kuşları sessiz kanatlarıyla başımın üstünde dolaşıyorlar. R. N. Güntekin Değer ve fiyatı düşük olan. Yüksekte olmayan, alçak (yer), ingin, münhat 
Örnek: Engin olur bizim elin ovası / Yüksek olur yaylaların havası. Halk türküsü Açık deniz. Ucu bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. İyi, güzel, temiz, sağlam. 1. ucu, bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. 2. denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, açık deniz. 3. değer ve fiyatı düşük olan. 4. yüksekte olmayan, alçak yer.
sağanak
 Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur 
Örnek: Evvelki gece sağanak başlayınca halazaden sevincinden göbek atıyordu. B. Felek Kısa süreli, çok yeğin ve iri taneli yağmur.
0