Cevaplar

2012-12-23T21:58:25+02:00

Çemberin Uzunluğu
Çemberin bir noktasından başlayarak tekrar aynı noktaya gelene kadar alınan yolun uzunluğuna çemberin uzunluğu denir.
Ç : Çemberin çevresi 
r : Çemberin yarıçapıdır.
Ç = 2 . p . r
Burada p sabit bir sayıdır.


Yaklaşık değeri veya p = 314 olmakla beraber çoğu sorularda p olarak bırakılır.
“p = 3 alınız” gibi belirtilirse p yerine 3 alınır. 
İki çemberin çevreleri oranı yarıçapları oranına eşittir

Kaynak: cember parçasının uzunluğu nasıldır? http://www.webhatti.com/soru-cevap/576101-cember-parcasinin-uzunlugu-nasildir.html#ixzz2FuIBBoZT 
whkaynak

1 5 1