Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T23:14:27+02:00

 

       

-Destanların temelinde çekirdek bir olay vardır. Bu olay gerçektir. Zaman içerisinde yaşanmış olan bu gerçek olay o millet tarafından; kimi zaman benzetmeler kimi zaman abartmalar kullanılarak yaratılmıştır. 
-Özellikle İslamiyet öncesi döneme kaynaklık ederler. 
-Destanların dil ve anlatımı kimi zaman kahramanlara olağanüstü özellikler kazandırır ifadeler açıktır. Uzun betimlemeler yer almaz. 
-Sözlü ürünlerdir. Doğal destanların üç dönemi vardır
Ortaya çıkma 
Yayılış 
Derleme 
-Destanlar manzum örneklerdir. Bu akılda kalıcılığı ve sürekliliği sağlamak içindir. 
-İslamiyet öncesi Türkler göçebe yaşam tarzı sürerlerdi. Atçılık ve avlanma onlar için önemlidir. Göktanrı inancı hakimdir. Tüm bu sosyal şartları aynı zamanda destanlarda görebiliriz. 
-Destanlarda iki tip vardır
“Veli” tipi (yol gösteren yaşlı pir kişi) 
“Alperen” tipi (savaşçı cesur korkusuz kişi) 
-Özellikle bazı destanlarda anlatılan bölüm hikaye karşılıklı konuşmaların ve seslenmelerin olduğu bölüm nazımdır. Yani nazım ve nesir iç içedir. (Destanların aslı manzum örneklerdir)

1 3 1
2012-12-23T23:14:32+02:00

türklern anayurdu orta asyadır.

göçebe bir yasam tarzı benmsemiştir.

geçim hayvancılı ve avcılık ile sağlanmıştır.

göktanrı inancı hakimdir.

0