Cevaplar

2012-12-23T23:24:11+02:00

öçün Türkiye ve Almanya’da hissedilen sosyo-ekonomik etkilerinin yanı sıra Türkiye’de kalan aile üyeleri üzerinde de
sosyolojik tesirleri bulunmaktadır. Göçün sonuçlarından biri de eşi yurt dışına giden kadınların sosyal sorumluluklarını
ve statülerini yeniden yapılandırmalarıdır. Bu süreçte çoğu zaman eşinden ayrı ve yalnız kalan kadın, toplumdaki eril
yapıya karşı kendini savunma gayreti içinde kimliğini yeniden oluşturmuştur. Araştırma, eşi çalışmak için yurt dışına
giden 50 kadınla sözlü tarih yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada, göç kararının alınmasında
kadınların belirgin rolleri olmadığı gibi, çoklu sorumlulukla karşı karşıya kaldıkları ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, bireyselleşme, bağımlılık, kuşatılmışlık olgularının iç içe geçen etkisinin “geride kalan kadının” yaşamını biçimlendirdir 

4 4 4
2012-12-23T23:34:32+02:00

Türkiye ve Almanya’da hissedilen sosyo-ekonomik etkiler göze çarpar

1 1 1