Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T23:43:47+02:00

Kayalardan.

Açıklama: Yer ve Ay, aynı elementlerden oluşmuştur ama arada bir-iki farklılık da vardır.
Yer ve Ay arasındaki büyük bir fark, birinde suyun olması, diğerinde olmayışıdır. Ay kayaları hiç su içermez. Bu kayalar, oluşumları sırasında ortamda hiç oksijen olmadığını göstermektedirler (Hem su, hem de oksijen Yer'de oldukça boldur). Bir diğer farksa; Ay kayalarının, Yer'deki kayalara göre çok daha fazla kalsiyum, alüminyum, titanyum, uranyum ve toryum içermesidir.

0
2012-12-24T00:08:05+02:00

Ay'daki kayaların Yer yüzünde görülen kayalardan bir farkı yoktur. Ay denizlerindeki kayaların çoğu lav gibi erimiş materyalin soğuması sonucu oluşmuş, bazalt türü kayalardır. Yüksek bölgelerdeki kayalar ise yine erimiş materyalden fakat daha farklı fiziksel koşullar altında ve daha uzun süren bir soğuma sürecinde oluşmuşlardır. Astronotların getirdiği Ay toprağı örneklerinde çok az toz bulunmakta, gerisi çakıl taşı büyüklüğünde parçacıklardan oluşmaktaydı. Bunların, gök taşı yüzeye çarptığında yüksek ısıyla eriyip dışarı fırlatılan materyalin soğuması sonucu oluştuğu anlaşılmıştır. Tüm kaya ve topraklarda ergime noktası düşük elementlerin bolluğu Yer’dekilere göre çok azdır. Bununla beraber; kalsiyum, aliminyum ve titanyum gibi ergime noktası yüksek olan elementler, Yer’e kıyasla Ay'da daha fazla bulunmaktadır. Yer’de çok az miktarda olan titanyum elementi, bazı Ay kayalarında %10 miktarındadır. Ayrıca yine Yer’de çok az olan uranyum, toryum ve nadir elementlerin bolluğu da Ay'da fazladır. Ay kayalarının bir diğer özelliği de onları meydana getiren minerallerin içinde herhangi bir su izine rastlanmamasıdır.

0