Cevaplar

2012-12-24T00:20:09+02:00

HÂRÛN ALEYHİSSELÂM HAYATI VE MUCİZELERİ


İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden Hazret-i Mûsâ'nın ana-baba bir büyük kardeşidir Babasının ismi, İmrân bin Yasher'dir Soy itibârıyla Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvi'ye dayanır Mısır'da doğdu Mûsâ aleyhisselâmdan üç sene önce Tûr-i Sinâ'da vefât etti Hârûn aleyhisselâm, isrâiloğulları üzerine firavun'un ve Kıbtilerin zulüm ve baskılarının arttığı sırada doğdu Çocukluğu ve gençliği Mısır'da geçti Mûsâ aleyhisselâma peygamberlik emri bildirildikten sonra, Hârûn aleyhisselâma da peygamberlik emri bildirildi Mûsâ aleyhisselâmla birlikte Firavun'a gitmeleri, onu ve avânesini Allahü teâlâya imâna dâvet etmeleri emredildi Hârûn aleyhisselâm, Mûsâ aleyhisselâmla birlikte Firavun'u ve adamlarını hak dine inanmaya dâvet ettiler Kendisinin tanrı olduğunu iddiâ eden ve insanların kendisine secde etmelerini isteyen Firavun, Mûsâ ve Hârûn aleyhisselâmın dâvetini ve izahlarını kabul etmedi İlk önce alay edip hakâret dolu sözler sarf etti Mûsâ aleyhisselâma inananlara ve İsrâiloğullarına korkunç zulümler yaptırdı İsrâiloğulları durumlarını Mûsâ ve Hârûn aleyhisselâma bildirip duâ istediler Allahü teâlâ, Firavun ve kavmine ikâz olarak musibetler gönderdi Mûsâ ve Hârûn aleyhisselâm, Allahü teâlânın emriyle İsrâiloğullarını Mısır'dan çıkarıp, Kızıldeniz'den yürüyerek Sinâ Yarımadasına geçtiler Firavun ve ordusu da geçmek için denize yürüyünce, küfür ve azgınlıklarının cezâsı olarak, boğulup helâk oldular

Mûsâ aleyhisselâm, kavmiyle berâber Tih sahrasındayken Allahü teâlâdan gelen vahiyle Tevrât-ı şerif'i almak üzere Tûr Dağına gittiği sırada Hârûn aleyhisselâmı yerine vekil bıraktı Mûsâ aleyhisselâm Tûr Dağındayken, İsrâiloğulları Hârûn aleyhisselâmı dinlemeyşp Sâmiri adında bir münâfığın hilelerine kapılarak, yaptıkları altın buzağı heykeline taptılar Hârûn aleyhisselâm kavminin bu câhilce ve azgınca hareketi karşısında onlara nasihatlerde bulundu Onları bu inanış ve hareketlerinden uzaklaştırmaya çalıştı Onun nasihat ve uyarılarını bir kısmı kabul ettiyse de bir kısmı kabul etmedi Hârûn aleyhisselâmı tehdit ettiler Hârûn aleyhisselâm, kendisine tâbi olan 12 000 kişiyle birlikte onların içinden ayrılmak veya onlarla sert bir şekilde mücâdele etmek istedi Fakat Mûsâ aleyhisselâmın, "İsrâiloğullarını parçaladın, birbirinden ayırdın!" diyeceğini düşünerek, bu işten vazgeçti Mûsâ aleyhisselâmın Tûr'dan dönmesini bekledi

0