Cevaplar

2012-12-24T12:58:12+02:00

rman yangınları çevrede ne gibi değişikliklere neden olur?

Bir yerde görülen orman yangınının yarattığı olumsuzlukları o ülke ya da bölgeyle sınırlamak mümkün değildir. Çünkü ormanlar Dünya’nın ortak malıdır ve dünya ekosistemi ve iklim sistemi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bir yerde görülen orman yangınının dünyasal boyutta olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir. Şüphesiz görüldüğü yerde çok daha büyük can ve mal kayıpları ile ekonomik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır.

Orman yangınlarının yarattığı olumsuzluklar sayısız denecek kadar fazla olmakla beraberbunları aşağıdaki ana başlıklar altında gruplandırmak mümkündür.

Çevreye Etkileri

Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı vecansız örtünün yok olmasıyla doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. Ağaçların yok olması sonucunda Erezyon artışı olur. Yine ağaçların yok olması ile birlikte sel ve taşkınlar meydana gelir. Oksijen kaynağının yok olması sonucu hava kirliliği artar. İklim sisteminde (aşağıdaki meteorolojik değişkenlere doğrudan etki ederek) bozulmalar görülebilir. Sıcaklık Rüzgâr Nem ve yağışEkonomiye ve Sosyal Yaşama Etkileri

Orman ve orman ürünlerine dayalı aşağıdaki ekonomik ve sosyal faaliyet*ler olumsuz yönde etkilenir.

Turizm Sağlık Spor
0
2012-12-24T13:01:50+02:00

orman yangınları çevrede ne gibi değişikliklere neden olur?

Bir yerde görülen orman yangınının yarattığı olumsuzlukları o ülke ya da bölgeyle sınırlamak mümkün değildir. Çünkü ormanlar Dünya’nın ortak malıdır ve dünya ekosistemi ve iklim sistemi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bir yerde görülen orman yangınının dünyasal boyutta olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir. Şüphesiz görüldüğü yerde çok daha büyük can ve mal kayıpları ile ekonomik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır.

Orman yangınlarının yarattığı olumsuzluklar sayısız denecek kadar fazla olmakla beraberbunları aşağıdaki ana başlıklar altında gruplandırmak mümkündür.

Çevreye Etkileri

Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı vecansız örtünün yok olmasıyla doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. Ağaçların yok olması sonucunda Erezyon artışı olur. Yine ağaçların yok olması ile birlikte sel ve taşkınlar meydana gelir. Oksijen kaynağının yok olması sonucu hava kirliliği artar. İklim sisteminde (aşağıdaki meteorolojik değişkenlere doğrudan etki ederek) bozulmalar görülebilir. Sıcaklık Rüzgâr Nem ve yağış

 

 

 


Ekonomiye ve Sosyal Yaşama Etkileri

Orman ve orman ürünlerine dayalı aşağıdaki ekonomik ve sosyal faaliyet*ler olumsuz yönde etkilenir.

Turizm Sağlık Spor

0