1.

(3x-1).(2x+4) cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir ?

a)3xkare +10x -4 b)6xkare +10x-4c)3xkare+10x+4 d)6xkare+10x+4 2.bir dikdörtgenin kısa kenarı x + 2 birimdir.uzun kenarı kısa kenarından 2x+1 birim fazla olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresi kaç birimdir ?a )8x+10 b)6x+2c)4x+5 d)4x+3 3.20 kişilik bir sınıfta bir kız öğrencinin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşları sayısınıın 2 katında 5 eksiktir buna göre sınıftaki kız öğretnci sayısı kaçtır?a)8 b)11 c)12 d)14 4.+ x-3 x-1x-3 a bx-1 c d yukarıdaki toplama işlemi tablosuna göre (a+b)-(c+d) ifadesinin değer kaçyıra.-8 b.-4 c.0 d.4 5.x.(x+2)-(x-1).(x+1) cebirsel ifadesini en sade hali aşağıdakilerden hangisidira.x kare +2 b. 2x+1 c.2x+3 d.x+1 6 bir sınıftaki öğrencilerin sıraralara ikişer ikişer oturunca 12 öğrenci ayakta kalıyor.eğer öğrenciler üçer üçer oturursa 3 sıra boş kalıyor.buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır. 7.seyfettin 12 bedia 42 yaşındadır.buna göre kaç yıl sonra yaşları farkının yaşları toplamına oranı 3/7 olur? 8.(1tam-1/2).(1tam-1/3).(1 tam -1/4)......(1tam-1/25)işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir a.1/25 b.2/25 c.3/25 d.4/25 9.(1+1/2) .(1+1/3)......(1+1/8 )=5 olduğuna göre x 'in değeri aşağıdakilerden hangisidir a.11 b.10 c.9 d.8 ARKADAŞLAR LTFEN YARDIM EDİN YARINA YETİŞESİ LAZIM EĞER SÜRE YETMEZSE MESAJDA ATABİLİRSİNİZ.4.SORUDA TABLO VERİLMİŞTİ ANCA BU KADAR YAPABİLDİM =)=) LÜTFEN İŞLEMLİ OLARAK GÖNDERİNİNZ .=)=)

1

Cevaplar

2012-12-24T14:03:33+02:00

1 bence c olmalı ünkü 12.x amam bulda lmuyo 

0