Cevaplar

2012-12-24T14:14:01+02:00

Ayet açık ve net...Bu Dünya hayatı sadece bir oyun...Ancak mecazi anlamda mı yoksa atom - fizik boyutunda mı oyun ? Bu dünyada, yüksek kibriniz, bencilliğiniz ve hırsınız ile bir çok şeyi yaptığınızı ve iradenizin herşeyin üstünde olduğunuzu algılarsınız ve sanırsınız. Onun idrakında olan Hz. İsa; Rabbim beni nefsimin ve bedenimin zülmünden koru diye dua ederdi Beyin denilen yapı, dünya boyutunda 4000-7000 angström dalga boyunun üstündeki ve altındaki frekansı algılayamaz. Işık demeti göz merceğinden geçerek, beyinin arka odacığındaki bir bölümde ışık frekensını şekillendirerek görmemize yardımcı olmaktadır. Gördüğünüz herşey, madde-meteryal bu dalga boyu arasında şekillen frekanslar bütünüdür...Ölüm sonrası hayatta, beyin artık olmadığı için aldığı son data bilgileri ile ruha aktarmaktadır. Artık astral beden ile yaşama devam edilmektedir. Onun için mutasavvıflar, erenler ömüre değil yaşama inanır. Ömür fani dünyada, yaşam ise iki alemi de kapsamaktadır. Kuran'da Müminun Suresi 112-114. ayetlerde; Dedi ki: "Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor." Dedi ki: "Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz !" der yüce Allah. Ayrıca,Secde, Mearic, Kehf Surelerinde zamanın izafi değişken olduğu açık ve net kullarına bildirir. Farklı zaman, mekan boyutunda algıladığınız her frekansda beyinde ona göre şekillenir. Yani, bu dünyanın sınav yeri olduğu açık ve net ortadır ki yüksek nefs ile (ego, bencillik, hasetlik,kıskançlık, fitnecilik, dedikoduculuk gibi) yaşayan insanlar, ölüm sonrasında yaşadıklarının bu ayette dediği gibi bir oyun olduğunu algılayacaklardır. Ancak bir çok ayette dediği gibi; onlar geri dönmek isteyecekler ama geri dönüşün olmadığını görecekler genel kavramı ile sonsuz hayatlarını yok edeceklerdir. Hz. İsa'nın dediği gibi; İnsanlık kayıp için uğraşıyor ! Bu dünyada edindiğimiz yalancı makam, mevki, şöhret, zenginlik size sunulan sadece bir sınav aracıdır. Bir işadamı para ile, bir sanatçı şöhretin getirdiği kibir ile, fakir bir kulu çektiği sıkıntı ve sabrı ile, bir bürokrat makam ve mevki ile bu dünyada imtihan olur. Allah Bakara Suresinde; "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele." buyurmuştur kullarına. Bu dünya da 70-80 yıl yaşayan bir insan dünya da değil güneşte yaşasa 8,6 saniye yaşıyor. Yani zaman göreceli ! Siz, hiç bitmesini istemediğiniz dünya hayatınızın, şöhretinizin, malınızın aslında bu dünya ortamında sadece var olduğunu yani sadece bir oyun olduğunu ve bu oyunda bütün ömrünüzü yoksul insanlardan bir haber, zülmederek, kibirlenerek ben şuyum ben buyum diye geçirerek ölüm sonrasında hakikati algıladığınızda ne yapacasınız ? İşte İslamın gerçek hakikatini algılamak için sizin şuna buna değil özünüzdeki Rabbinizi algılamanız ve yalan dünyada kader olgusu altında size verilen imtihan araçlarının sizde baki kalacağını sanarak iki alemde ki yaşamınızı heba etmeyin. Hz. İsa'nın dediği gibi; nefsinizin zulminden kendinizi koruyun. Bu dünya sadece oyun ve eğlenceden ibaret değil mi ? Düşünen gönüllere !

0