1. Sabit makara ile çatıya kiremit çıkaran işçinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir ?

A) Makaranın ağırlığına B) Yerin yüksekliğine C) İşçinin uyguladığı kuvvete D) İplerin makaraya sürtünmesine 2. Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir ?

A) Tırnak makası B) Maşa C) Saç kurutma makinesi D) Bisiklet 3. I.Kerpeten
II.Ceviz kıracağı
III.Sabit makara
IV.Cımbız
Yukarıdaki basit makinelerden hangileri kuvvetten kazanç sağlayabilir ?


A) Yalnız I. B) I. ve II. C) II. ve III. D) I. II. ve IV. 4. Orhan bir kaldıraçta desteği yüke doğru kaydırıyor.
Orhan bu hareketiyle aşağıdakilerden hangisini yapmayı amaçlıyor olabilir ?


A) Yoldan kazanç sağlamayı B) İşten kazanç sağlamayı C) Kuvvetten kazanç sağlamayı D) Kuvvetin yönünü değiştirmeyi 5. Aşağıdakilerden hangisinde potansiyel enerji değişimi yoktur ?

A) Atış yapmak için sıçrayan basketbolcu B) Kayak yarışı yapan sporcu C) Aynı yükseklikte sürekli hızlanan kuş D) Tekeri patlayan arabanın kriko ile yükseltilmesi 6. -Aşağıdaki kaldıraç örneklerinden hangisinde kesinlikle kuvvet kazancı vardır ?

A) Maşa B) Cımbız C) Tahterevalli D) Elarabası 7. Sürtünme kuvvetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Sürtünme kuvvetinin yavaşlatıcı etkisi vardır . B) Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeyin aşınmasını engeller . C) Sürtünme kuvveti olmasaydı yürüyemez , koşamazdık . D) Hareket halindeki bir cismin enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi , sürtünme kuvvetinden kaynaklanır . 8. .-Hareketli bir cisme etki eden sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisine bağlıdır ?
A3469 I.Cismin ağırlığına
II.Bulunduğu yüzeyin pürüzlüğüne
III.Cismin sürtünme yüzeyinin büyüklüğüne
IV.Hareket süresine


A) I. ve II. B) II. ve III. C) I. II. ve III. D) III. ve IV. 9. I.El arabası
II.Makas
III.Tahterevalli
IV.Cımbız
Yukarıdaki kaldıraç çeşitlerinden hangileri aynı tiptir ?


A) I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve IV. D) III. ve IV. 10. Aşağıdakilerden hangilerinde sürtünmenin etkisi vardır ?
I.Cezve içerisindeki suyun bir süre sonra kaynamaya başlaması
II.Tahta parçasının su yüzeyinde kalabilmesi
III.Bir tutam kağıdı silerken silgi kullanılması


A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I. ve II. D) II. ve III.

1

Cevaplar

2012-12-24T14:17:20+02:00

böyle çok sosrarsan kimse cevap vermez ama

1c 2c

0