Cevaplar

2012-12-24T14:23:50+02:00
Slide 1

Yandaki resimde çok eski medeniyetler tarafından yapılmış olan bir sütun görmektesiniz. Sütun Grafiğini Öğreniyorum

  Slide 2

Bu resimde ise işçiler tarihi bir eserin sütunlarını tamir ederken görülmektedir. Sütun, binaların ağırlıklarını taşımak ve onları ayakta tutmak amacıyla yapılmış sağlam direklerdir.

  Slide 3

Ayrıca, gazete ve dergi yazılarının yukarıdan aşağıya doğru her bir sırasına da sütun denilmektedir. Yukarıdaki resimde kaç sütun olduğunu tahmin edebildiniz mi?

  Slide 4

Evet doğru tahmin ettiniz. Gazetedeki yazı 4 sütuna yazılmıştır. 1. Sütun 2. Sütun 3. Sütun 4. Sütun

  Slide 5

Çoklukların çizilen sütunlarla gösterildiği grafiğe sütun grafiği denilmektedir. Bu dersimizde bir sütun grafiğinin nasıl çizildiğini ve çizilmiş bir sütun grafiğini nasıl okuyacağımızı öğreneceğiz. SÜTUN GRAFİĞİ

  Slide 6

Öncelikle bir sütun grafiğinde verilen bilgileri nasıl okuyacağımızı öğrenelim. Aşağıda bir kömür ocağında 2000,2001,2002,2003 ve 2004 yıllarında üretilen kömür miktarlarını gösteren bir sütun grafiği çizilmiştir.

  Slide 7

Bu grafikte; yatay eksende kömür üretiminin yapıldığı yıllar, Kömür Üretim Miktarı (Ton) Üretim Yapılan Yıllar dikey eksende ise kömür üretim miktarı gösterilmiştir.

  Slide 8

Kömür Üretim Miktarı (Ton) Üretim Yapılan Yıllar Gelin şimdi birlikte bu grafiği okuyalım!

  Slide 9

Kömür Üretim Miktarı (Ton) Üretim Yapılan Yıllar Grafikte dikey (düşey) eksen neyi göstermektedir ? Grafikteki dikey eksen ton cinsinden kömür üretim miktarını göstermektedir.

  Slide 10

Kömür Üretim Miktarı (Ton) Üretim Yapılan Yıllar Grafikte yatay eksen neyi göstermektedir ? Grafikteki yatay eksen kömür üretiminin yapıldığı yılları göstermektedir.

  Slide 11

Kömür Üretim Miktarı (Ton) Üretim Yapılan Yıllar 0 20 40 60 80 100 120 2000 2001 2002 2003 2004 Bu grafiğe göre 2000 yılında 80 ton kömür üretilmiştir. 2001 yılında üretilen kömür miktarı ise 60 ton olarak gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında üretilen kömür miktarı artarak 100 ton olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılında üretilen kömür miktarını da siz bilin bakalım. Evet doğru tahmin ettiniz. 2003 yılında 90 ton kömür üretilmiştir. 2004 yılında üretilen kömür miktarını tahmin etmek zor olmasa gerek. Haydi bilin bakalım kaç ton kömür üretilmiştir? DOĞRU TAHMİN! 2004 yılında üretilen kömür miktarı 120 tondur.

  Slide 12

Soru: Bu grafiğe göre en fazla kömür üretimi hangi yıl yapılmıştır? Kömür Üretim Miktarı (Ton) Üretim Yapılan Yıllar 0 20 40 60 80 100 120 2000 2001 2002 2003 2004 En fazla üretim 2004 yılında gerçekleştirilmiştir. 120 ton

  Slide 13

Soru: 2000 yılı kömür üretimi kaç tondur? Kömür Üretim Miktarı (Ton) Üretim Yapılan Yıllar 0 20 40 60 80 100 120 2000 2001 2002 2003 2004 2000 yılı kömür üretimi 80 tondur

  Slide 14

Soru: Kömür üretiminin en az yapıldığı yıl hangisidir? Kömür Üretim Miktarı (Ton) Üretim Yapılan Yıllar 0 20 40 60 80 100 120 2000 2001 2002 2003 2004 En az kömür üretilen yıl 2001 yılıdır. 60 ton

  Slide 15

Soru: Grafiğe göre 2002 yılında yapılan üretim,kömür üretiminin en az yapıldığı yıldan kaç ton fazladır? Kömür Üretim Miktarı (Ton) Üretim Yapılan Yıllar 0 20 40 60 80 100 120 2000 2001 2002 2003 2004 2002 yılındaki üretim 100 ton 2001 yılındaki üretim 60 ton Aradaki fark 40 ton fazladır

  Slide 16

Bu grafik bir ilköğretim okulunun 1. kademesindeki sınıfların mevcutlarını göstermektedir. Şimdi başka bir grafiği okuyalım. Bu grafiğe göre; I. Sınıf öğrenci mevcudu 50 II. Sınıf öğrenci mevcudu 45 III. Sınıf öğrenci mevcudu 35 IV. Sınıf öğrenci mevcudu 40 V. Sınıf öğrenci mevcudu 40 olarak görülmektedir.

  Slide 17

Bu grafiğe göre; * Sınıf mevcudu en fazla olan sınıf hangisidir? I. Sınıf * Sınıf mevcudu en az olan sınıf hangisidir? III. Sınıf * Sınıf mevcudu eşit olan sınıflar hangileridir? IV ve V. Sınıf * I. Sınıflar III. Sınıflardan kaç öğrenci fazladır? 50-35 = 15

  Slide 18

V-B Sınıfından Hakan, Filiz, Semih ve hazal sınıf başkanı seçimi için aday oldular. Adayların aldıkları oylara ait çetele tablosu ve sıklık tablosu aşağıdaki gibidir. Şimdi de bir sütun grafiği çizelim. Hakan Başkan Seçimi Çetele Tablosu Filiz Semih Hazal ADAYLAR OY SAYISI Hakan Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Filiz Semih Hazal ADAYLAR OY SAYISI 8 9 10 12

  Slide 19

Bu bilgilere göre sınıf başkanı adaylarının oy grafiğini çizelim. Oy Sayısı Grafiği çizerken sayısal değerleri mutlaka dikey eksende göstereceğiz. Başkan Adayları Grafiğimizin yatay ekseninde ise sayısal olmayan değerleri göstereceğiz.

3 1 3