Cevaplar

2012-10-02T20:30:51+03:00

TANIMI VE BİLİM OLARAK PSİKOLOJİNİN DOĞUŞU

PSİKO + LOJİ = PSİKOLOJİ
(psyche) (logos)
Psikolojiye dair ilk izler başta Aristo olmak üzere eski Yunan filozoflarının yaşamın doğası'na dair bıraktıkları yazılara dayanıyor.
Aristo'nun psyche yani psiko kavramıyla hayatın özüne gönderme yapmasından sonra terim Yunanca'ya zihinanlamında kazandırılıyor. Psikoloji kavramı ise, işte bu psiko terimiyle, Yunanca'da bilim anlamına gelen lojiteriminin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Yani ZİHİN BİLİM!

GÜNÜMÜZDE PSİKOLOJİ

Bugünse, psikoloji davranış ve zihinsel işleyişlerin bilimi olarak tanımlanıyor. Öyleyse, bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere psikoloji tanımında üç anahtarımız var:
1.) bilim 
2.) davranış
3.) zihinsel işleyişler

DAVRANIŞ NEDİR?

Davranış, bir kişinin dışarıdaki diğer insanlarca da doğrudan doğruya gözlemlenebilecek tüm eylemlerini tanımlıyor.
Örneğin;
*Yürümesi 
*Konuşması 
*Yüz ifadeleri

1 5 1
2012-10-02T20:32:34+03:00

Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologiaPsikoloji), davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesibiçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi "gözlenebilendavranışların bilimsel incelemesi" biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır.[1]

Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır.[

   

 

 

Psikoloji ile PDR arasındaki fark, Psikoloji’nin Edebiyat Fakültesi bölümü olması, PDR’nin ise Eğitim Fakültesi bölümü olmasıdır. Psikoloji mezunları, Psikolog olur iken, PDR mezunları, Psikolojik ve Rehberlik Danışmanı olur. PDR’cilerin, MEB bağlı kurumlarda, özellikle ilk, orta ve lise gibi kurumlarda görev alarak danışmanlık faaliyeti sürdürdüklerini söylemek mümkün. Yanı sıra, elbette eğitim formasyonu almaları da ciddi bir avantaj sayılabilir. Psikoloji mezunları ise, insana ilişkin derin ve hayatın tamamına ilişkin derin teorik bilgi birikimler elde ederken, ölçme, terapi ve tedavi metodları ile ilgili PDR’den daha donanımlı bilgi edindiklerini söyleyebilirim. Psikoloji’nin İş Dünyası nazarında daha etkili olduğunu gördüğümü ifade edebilirim. Genelde PDR mezunları, KPSS üzerinden Devlet kadrolarına atama amacında olurlar.

 

0