Cevaplar

2012-12-24T15:09:40+02:00
Çelebi Mehmet Döneminde Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı (1416). Osmanlı Devleti'nde görülen ilk dini ve sosyal nitelikli isyan Şeyh Bedrettin İsyanı'dır (1420). Edirne - Segedin Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da Haçlı ittifakı ile imzaladığı ilk antlaşmadır. (1444) İlk Memlûk - Osmanlı savaşı Cem Sultan himayesi sebebiyle yapılmıştır (1485-1491). Avusturya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk antlaşma 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'dır. İnebahtı Deniz Savaşı, Osmanlı donanmasının ilk büyük bozgunudur (1571). İlk Osmanlı ordusu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırılmış­tır. Bizans ile Osmanlılar arasındaki ilk savaş Koyunhisar Savaşı'dır(1302). İstanbul Osmanlılar döneminde ilk kez Yıldırım Bayezid tarafından kuşatılmıştır (1395). İlk altın para Fatih döneminde bastırılmıştır. Yeniçeri Ocağı I. Murat döneminde kurulmuştur. Haçlılara karşı yapılan ilk savaş ve ilk zafer 1364 Sırpsındığı Savaşı'dır. İlk Osmanlı medresesi İznik'te Orhan Bey Döneminde açılmıştır. Divan teşkilatı Orhan Bey Döneminde kurulmuştur. İlk gümüş para Orhan Bey Döneminde basılmıştır. Yükselme Döneminin ilk padişahı Fatih Sultan Meh­met'tir. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet Döneminde ya­pılmıştır. Halifelik ilk defa Yavuz Sultan Selim zamanında Os­manlıların eline geçmiştir.
0
2012-12-24T15:10:01+02:00

http://www.webhatti.com/tarih/48748-osmanli-yukselme-donemi.html

0