Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-24T15:15:54+02:00

 

1. Aşağıdaki numaralı parçalardan hangisi edebî metindir? Nedenleriyle birlikte yazınız. (10)

 

Konya ili; Anadolu Yarımadası'nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, şehrin kendi adıyla anılan Konya bölümünde yer almaktadır. Topraklarının büyük bir bölümü, İç Anadolu'nun yüksek düzlükleri üzerine rastlar. Güney ve güneybatı kesimleri Akdeniz bölgesine dahildir. Konya, coğrafi olarak 36º 41' ve 39º 16' kuzey enlemleri ile 31º 14' ve 34º 26' doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü 38257 km2 (göller hariç)'dir. Bu alanı ile Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip olan ilidir.

 

II Konya bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya’ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bu serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza uzaktan gülen bir rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, genişler ve sonunda kendinizi Selçuk Sultanlarının şehrinde bulursunuz.

 

 

2. Aşağıdaki şiir tanımlarını da göz önünde bulundurarak siz de kendi şiir tanımınızı yazınız. (10)

 

“ Şiir nesre çevrilmesi mümkün olmayan nazımdır.” (Ahmet HAŞİM)

 

“ Şiir bir dilin iç kalesi, şuurun sesi, bir soyun nefesidir.” (Sadık Kemal TURAL)

 

“ Şiir nesirden bambaşka bir hüviyettedir. Musıkîden başka türlü bir musıkîdir. Şiirde nefes ve ses iki esaslı unsurdur.” (Yahya Kemal BEYATLI)

 

“ Kurallar şiirden çıkar, kaç çeşit şiir varsa o kadar da gerçek kural vardır.” (Giordano BRUNO)

 

 

3. Aşağıdaki şiiri şekil bakımından (ölçü, uyak şeması, kafiye ve redif) inceleyiniz. (10)

Elvan çiçeklerden sokma başına

Kudret kalemini çekme kaşına,

Beni unutursan doyma yaşına,

Gez benim aşkımla yâr melil melil

                  (Karacaoğlan)

 

4.

GEZİNTİ

İkiz hayaletler gibi yürüdük                                       Ülker, Demirboğa, Altınkelepçe

Puslu aydınlıkta o bahar günü                                Tılsımlı gülleri gök bahçesinin,

Gece, bir tepeden seyrettik, büyük                         Bir bir açıldılar... Ve ıssız gece,

Yıldızların suya döküldüğünü.                                 Suda tekrarlandı, ilhamlı, engin,

 

Bir alem kurulur gibi yeniden

Baştan başa hayal, düşünce, rüya,

Billur bir kadehe benziyordun sen

Uzanan yüzünle bu parıltıya!

                    (Ahmet Hamdi TANPINAR)

Yukarıdaki (bilgi yelpazesi.net) şiirde “İkiz hayaletler gibi yürüdük” mısrasında şairin imgeyi nasıl oluşturduğunu açıklayınız. (15)

 

 

5.

Eğer benim ile gitmek dilersen

Eğlen güzel yaz olsun da gidelim

Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz

Yollar çamur kurusun da gidelim

 

Aşamazsın Karaman'ın ilini

Köprüsü yok geçemezsin selini

Gerdan yaylasının perçem belini

Lale sümbül bürüsün de gidelim

 

Sökülsün dağların buzu sökülsün

Öne insin, çöl ovaya dökülsün

Erzurum dağının karı çekilsin

Ak koyunlar yürüsün de gidelim

 

Karac'oğlan der ki buna ne fayda

Hiç rağbet kalmadı yoksula payda

Bu ayda olmazsa gelecek ayda

On bir ayın birisinde gidelim.

(Karacaoğlan)

 

Yukarıdaki şiirin nazım biçimi ne olabilir? Şiirden yola çıkarak bilgi veriniz. (15)

 

 

6. Aşağıda verilen mısralardaki zihniyet hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. (10)

Aşk bir şem’-i ilahidir benüm pervanesi

Şevk bir zencirdür gönlüm anın divanesi

                     (Hayali)

 

7. Yukarıdaki dizelerde ağır basan edebi sanatı tespit edip bilgi veriniz. (15)

 

8. Tema ile konu arasında ne fark vardır? (10)

 

1 5 1