Cevaplar

2012-10-02T23:32:34+03:00

AMACI:üremek ve yaşam mücadelesidir.Bu davranışlar DNA ile ilgilidir ve otomatiktir.
BİTKİLERDE DUYARLILIK
Bitkilerde sinir sistemi olmamasına rağmen bazı duyarlılık davranışları gösterirler.bazıları hormanlarla bazıları da içsel hareketlerle oluşur.3'e ayrılır:
TAKSİ(GÖÇ)
Genel olarak bu hareket bir uyarana yaklaşmak veya uzaklaşmak şeklinde olur.Eğer hareket uyarana doğru ise pozitif(+),uyarandan kaçmak şeklinde ise negatif(-)dir.
UYARAN TAKSİS HAREKETİ
sıcaklık termotaksi
ışık fototaksi
kimyasal madde kemotaksi
yerçekimi jeotaksi
örnek:Amip şiddetli ıkıktan uzaklaşır negatif taksi,besine yaklaşor pozitif taksi
TAKSİS HAREKETLERİNDE etkili tek faktör dış uyaranlardır.

TROPİZMA(YÖNELİM)
Bitkilerde uyarının yönüne bağlı olarak gerçekleşen hareketlerdir.uyarandan uzaklaşmak şeklinde oluyorsa negatif tropizma,uyarana yaklaşmak biçiminde oluyorsa pozitif tropizma adını alır.
UYARAN TROPİZMA HAREKETİ
ışık fototropizma 
ışık fototropizma
sıcaklık termotropizma
kimyasalmadde 
kemotropizma
su hidrotropizma
yaralanma travmatropizma
Bu hareketler kök,gövde ve yapraklarda gözlenir.MESELA kök yerçekimine doğru büyür.Bune pozitif jeotropizma adı verilir.Bitkilerin ışıktan daha fazla yararlanmasını ve daha fazla fotosentez yapmasını sağlar.
Bitkilerde uyartının yönüne bağlı olmayan ve genellikle tropizma hareketlerine göre daha hızlı gerçekleşen nasti adı verilen davranış biçimi wardır.Nasti hareketlerinde turgor basıncının değişmesinin önemli rolü vardır.Bazı nasti hareketlerinde,tropizma hareketlerinde görüldüğü gibi asimetrik büyümeye neden olur.

0