Cevaplar

2012-12-24T16:05:50+02:00
Atasözleri Ve Özdeyişler Arasındaki Farklar

Atasözü: Ataların uzun denemelerine dayanır Kalıplaşmış biçimi bulunur Herkes tarafından benimsenmiş sözlerdir Kimin söylediği belli değildir Sözcükler öz anlamlarındadır Yol gösterir, ders verir Genellikle kısa cümlelerden oluşur Uyak , ses yinelemesi görülür Özdeyiş (Vecize): Bireysel ya da toplumsal bir düşünceyi bir görüşü, bir yargıyı en kısa yoldan anlatan bilgece sözlerdir Kimin söylediği bilinen özlü sözlerdir Gözlem ve deneylere dayanılarak sözlenirler Atasözleri ile deyimleri ayırabilmek

Atasözleri ile deyimler arasında kimi benzerlikler vardır kuşkusuz Deyimler de atasözleri gibi kalıplaşmış sözlerdir, mecaz anlam taşırlar ve anonim bir nitelik gösterirler Ancak ayrıldıkları noktalar da belirgindir Deyimler anlatıma güzellik, canlılık ve çekicilik katmak için kullanılırlar Bu bakımdan genel kural niteliği taşımazlar Atasözleri ise genel kural niteliği taşırlar; yol göstermek, ders ve öğüt vermek amacı güderler Sözgelimi “Al malın iyisini, çekme kaygısını” atasözü, netleşmiş bir genel kuraldır Denenmiş, uygulanmış, her zaman ve herkes için doğru olan bir genel kural niteliğinde birçimlenmiştir Oysa “Göze batmak” sözünde genel bir kural yoktur Çünkü her zaman, bakanları rahatsız edecek gibi uygunsuz ve aykırı görünmek mümkün değildir Öte yandan, deyimler bir cümlede kullanılacak söz içinde yer alırlar; atasözleri ise, kendileri cümle yapısında olduğundan cümle içinde değil, cümle arasında kullanılır.
Atasözleri ile özdeyişleri ayırabilmek

Atasözleri ile öz deyişler de gerek birçim, gerek konu bakımlarından birbirlerine benzerler Ama onları birbirinden ayıran kesin bir ayırım da yok değildir O da şudur: Öz deyişlerin söyleyenleri belli, atasözlerinin söyleyenleri belli değildir Dolayısıyla öz deyişler kişinin, atasözleri ise halkın malıdır1 5 1
2012-12-24T16:06:05+02:00

Atasözleri Ve Özdeyişler Arasındaki Farklar

Atasözü:

Ataların uzun denemelerine dayanır Kalıplaşmış biçimi bulunur Herkes tarafından benimsenmiş sözlerdir Kimin söylediği belli değildir Sözcükler öz anlamlarındadır Yol gösterir, ders verir Genellikle kısa cümlelerden oluşur Uyak , ses yinelemesi görülür

Özdeyiş (Vecize):

Bireysel ya da toplumsal bir düşünceyi bir görüşü, bir yargıyı en kısa yoldan anlatan bilgece sözlerdir Kimin söylediği bilinen özlü sözlerdir Gözlem ve deneylere dayanılarak söylenirler
0