Cevaplar

2012-12-24T16:12:56+02:00
1. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P) Kutadgu Bilig …………………… lehçesi ile yazılmıştır. Bektaşi tekkelerinde okunan şiirlere …………………. denir. İlahileriyle ünlü en önemli tasavvuf şairimiz …………………..……dir. Kutadgu Bilig’de  Küntogdı adlı hükümdar………………………; Aytoldı adlı vezir ise ……………………………… temsil eder.

2. Sevda yüceldi gitti

Bıraktı geldi gittiGelişi güzel ammaKalbimi deldi gittiYukarıdaki dörtlüğün ahenk öğelerini bulunuz. (10P) Kafiyesi: Redifi: Ölçüsü: Kafiye şeması: Nazım birimi: 3. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (2×5=10P) Kutadgu Bilig’de Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmamıştır. (   ) Divan-ı Hikmet, Tasavvuf edebiyatının ilk örneği sayılır. (   ) Divanü Lugat-it Türk Arapça olarak yazılmıştır. (   ) Divan-ı Hikmet alegorik bir eserdir. (   ) İlahinin dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişir. (   ) 4. Gazeli tanımlayarak özelliklerinden üçünü yazınız. (15P) 5. Kutadgu Bilig’in yazılış amacını yazınız. (10P) 6. Verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız. (5×4=20P) Kutadgu Bilig: Divanü Lugat-it Türk: Atabetü’l-Hakayık: Divan-ı Hikmet: 7. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,Ben aşkımla bahar getirdim sana;Tozlu yollarından geçtiğim uzakİklimden şarkılar getirdim sana. Dağlar orman, tepeler bağ, ovalar hep tarlaKoca mera dolu baştanbaşa sağmallarlaKöylünün kırları tutmuş yayılırken davarıSökemezsin, sarar âfakını yün dalgaları Verilen şiirlerin türünü belirleyiniz. (10P) 1.Şiirin Türü: 2.Şiirin Türü: 8. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi geçiş dönemine (11. ve 12.yy) ait değildir? (5P)A)    Dilde Arapça ve Farsça sözcüklerin görülmesiB)    Şiirlerde hem dörtlük hem de beyit nazım birimlerinin kullanılmasıC)    Eserlerin sadece İslamiyet öncesine ait türlerle oluşturulmasıD)    Öğüt verici (didaktik) türde eserlerin yazılmasıE)    Uygur alfabesinin yanında, Arap alfabesinin de kullanılması 9. (I) Arapçanın Türkçeden üstün bir dil olduğu anlatılır Divan-u Lügati’t Türk’te. (II) Kutadgu Bilig mesnevi tarzında yazılmış didaktik bir eserdir. (III) Atabetül Hakayık din ve ahlak kurallarını anlatan öğretici bir eserdir. (IV) Divan-ı Hikmet dörtlükler ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. (V) İlahiler Allah aşkını anlatır.Yukarıdaki parçada numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? (5P)A) I.             B) II.           C) III.           D) IV.            E) V. 10. Aşağıda verilenlerden hangisi ilahinin özelliklerinden biri değildir? (5P)A)    Kendine özgü bir ezgiyle okunur.B)    Hem koşma, hem semai biçiminde ve hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazılmıştır.C)    Hece ölçüsünde 7, 8 ve 11’li kalıplar tercih edilmiştir.D)    Nazım birimi beyittir.E)    Genelde şiirin içinde şairin mahlası geçer.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları İndir!

Sponsorlu Bağlantılar 
Etiketler: 10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları, 10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları, türk edebiyatı 10 1.dönem 2.yazılı soruları
0
2012-12-24T16:13:29+02:00

kutadgu bilige calışş atabetüll ataayükk flann kosug savv islamii doneme flan calış bze onları sordular kafiye redif asonans aritelasyonn :)

0