Cevaplar

2012-12-24T16:23:15+02:00

fatiha sübhaneke ihla ve bildiğim bir du daha oku

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-24T16:23:48+02:00

FATİHA SURESİ ; 
1-Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 
2-El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn 
3-Er'Rahmânir-Rahiym 
4-Mâliki Yevmiddiyn 
5-Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 
6İhdinassırâtal-müstekıym 
7-Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn Amin


FİL SURESİ ; 
1-Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl 
2-Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 
3-Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 
4-Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 
5-Fecealehüm Ke asfim me'küül


KUREYŞ SURESİ ; 
1-Li iylâafi kurayşin 
2-İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 
3Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 
4Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf 


MA'UN SURESİ ;
1-Eraeytellezi yükezzibü biddiyn 
2-Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 
3-Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 
4-Feveylül lil musalliyn 
5-Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 
6-Elleziyne hüm yüraaaa üüne 7Ve yemneuunel mâauun


KEVSER SURESİ ; 
1-İnnâa e'taynâakel kevser 
2-Fesalli li rabbike ven har 
3-İnne şâanieke hüvel ebter


KAFİRUN SURES ;
1-Kul yâa eyyühel kâafiruun 
2-Lâa e'büdü mâa tebüdüün 
3-Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 
4-Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 
5-Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 
6-Leküm diynüküm veliye diyn


NASR SURESİ ; 
1-İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 
2-Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 
3-Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa


TEBBET SURESİ ; 
1-Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 
2-Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 
3-Se yaslâa nâaran zâate leheb 
4-Vemraetühüü hammâaletel hatab 
5-Fii ciydihâa hablüm mim mesed


İHLAS SURESİ ; 
1-Kul hüvellâahü ehad 
2-Ellâahüs samed 
3-Lem yelid ve lem yüüled 
4-Velem yeküllehüü küfüven ehad


FELAK SURESİ ; 
1-Kul euuzü birabbil felak 
2-Min şerri maa halak 
3-Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 
4-Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad 
5-Ve min şerri haasidin izâa hased


NAS SURESİ ; 
1-Kul euuzü birabbinâas 
2-Melikinnâas 
3-İlâahinnâas 
4-Min şerril vesvâasil hannâas 
5-Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 
6-Minel cinneti vennâas

2 4 2