Cevaplar

2012-10-02T20:35:15+03:00

bandrol; paket ya da şişelerin ağızlarına konan şerit ya da etiket devletçe tekel vergisinin kesildiğini gösteren etiket bayrak direğinin tepesine süs olarak konan uzun kumaş şerit

2 3 2
2012-10-02T20:35:42+03:00

PatentTelif Hakkı ve Bandrol Nedir? Bakımlıyız.Com - Patent,Telif Hakkı ve Bandrol Nedir?

Patent buluş sahibinin buluş konusu ürü*nünü belirli bir süre üretmekullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda bu hakkı gösteren belge*ye de patent denir. Patent endüstri alanındaki bir buluşun sahibine resmî bir organ tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme yetkisi sağlayan belgedir. Bu belge hak sahibine belirli bir süre için buluşun başkalarınca kullanılmasısatımı ve ithalini engelleme hakkını sağlar. Pa*tent hakları buluş yapmayı özendirmektetekno*loji transferlerini sağlamakta ve ülkelerin sanayi planlama ve stratejilerinin belirlenmesinde rol oy*namaktadır. Buluş sahibi buluşunu gerçekleştirmek için emekzaman ve para harcamaktadır. Patent belgesi buluş sahibine belirli bir süre için üçüncü kişilerin müdahalesi olmadan iş*letme (kullanma üretme ve satma gibi) hakkını vermektedir.
2 5 2