Cevaplar

2012-10-02T20:36:48+03:00

Dekstroz. Meyve şekeri veya kan şekeri olarak bilinen 6 karbonlu bir monosakkarittir. Birçok bitkide ve ayrıca kanda bulunan bir şekerdir. Vücut için temel enerji kaynağıdır. Beyin ve sinir dokularının esas enerji kaynağıdır. Sakarozdan daha az tatlıdır.

0
En İyi Cevap!
2012-10-02T20:37:23+03:00

GLİKOLİZ: Anaerobik (oksijensiz) ortamda glikozun pirüvikasit üzerinden laktikaside yıkıl­ması olayıdır. Glikoz bu yolla yıkılarak 2 ATP’lik kimyasal enerji oluşturmaktadır. Glikolizin ama­cı, organizmaya gerekli kimyasal enerjiyi O2 ge­rektirmeden ve kısa bir yoldan sağlamaktır. Gli-kolizde, glikoz molekülü başına elde edilen toplam enerji, glikozun oksidasyonuyla elde edilene göre çok azdır, fakat düşük oksijen basıncında bile, do­kuların gereken enerjiyi bu yoldan sağlıyabilme-leri yönünden çok Önemlidir. Glikozun glikoliz yoluyla yıkılmasını ilk ortaya koyan kişiler Emb-den ve Meyerhoff dur. Glikoliz olayı bu bilginlerin adıyla da anılmaktadır. Hücreler tarafından kul­lanılan glikozun % 80-90′1 sitoplazmada anaero­bik olarak glikoliz yoluyla kullanılır. Sitrikasit çevrimi (Krebs çevrimi): Buna aerobik glikoliz de denilebilir. Anaerobik glikolizde pirü­vikasit, yağ asitlerinin yıkılması sonucu oluşan asetil-KoA’lar ve birçokaminoasitler Krebs çevri­mine girerek yıkılırlar ve organizmanın kullanıla­bilir enerjisi olan ATP yi oluştururlar. Krebs çev­rimi hücrenin mitokondrilerinde gerçekleşir...


Ama istersen buradan bakabilirsin:

http://www.saglik.im/glikoliz/

2 5 2