Cevaplar

2012-12-24T16:54:30+02:00

* 4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı
* 3200~ Tekerleğin ilk kez mezopotamyada ve orta avrupada kullanıldığı varsayılır.
* 3200~ Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
* 3000~ Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
* 3000 ~Babilde ilk ilk toplama makinası kullanıldı
* 1300~Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
* 700 Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
* 540 Miletl (Batı Anadoluda liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
* 450 Herodotot dünya haritası çizdi 
* 200 Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti
* 10 Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı

M . S .

0