Cevaplar

2012-12-24T17:04:06+02:00

Nüfus Sayımının Yapılış Amacı Nedir
Nüfus Sayımının Yapılış Amacı Hakkında Bilgi Kısaca Özet


Sayımın uygulama tarihinde sınırlarımız içinde bulunan nüfusun büyüklüğünü, idari bölünüşe göre dağılımını ve başlıca demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini tam ve doğru olarak tespit etmektir

Genel nüfus sayımı, Türkiye’de istatistik işlerini yürütmekle görevli devlet kurumu olan “Devlet istatistik Enstitüsü yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır Nüfus sayımlarını uygulamak Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın temel görevidir Ülke genelinde bir milyona yakın kişinin görev aldığı bu çalışmanın alan organizasyonunu yönetmelikle belirlendiği şekilde İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir Devlet İstatistik Enstitüsü, uluslararası standartlara uygun tanım ve kavramların oluşturulması, soru kâğıdının hazırlanması, basımı ve dağıtımı, sayımın uygulama yöntemi ve soru kâğıdına yönelik eğitim dokümanlarının hazırlanması, ilk aşama eğitimin verilmesi ve sayımda derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ile yayınlanmasından sorumludur, içişleri Bakanlığı ise; sayımın adres çerçevesini belirleme çalışmaları, sayım komitelerinin oluşturulması, sayımda görev alan personelin seçimi ve sayımın uygulanmasıyla ilgilenmektedir 


1 1 1
2012-12-24T17:05:28+02:00

nüfus sayımının amacı ülkedeki durumları ölçmek,geleceğe dair planlar hazırlamak,ondan sonra ise bu veriler kullanılarak ekonomideki açıklık veya zarar görünmüş olur yani bu çok amaçlı bir şey olduğu için yapılır..

4 4 4