Cevaplar

2012-12-24T17:05:37+02:00

İPEK YOLU 
Akdeniz kıyılarından Çin’e dek Asya’yı baştan başa katleden kervan yolu. Hıristiyanlık tan önce kullanılan bu ticaret yolu adını, Çin’den gelen ve taşınan başlıca mal olan ipekten alır. Antakya ve Tir’ den başlayan İpek yolu, İran ve Afganistan’ın kuzeyini geçtikten sonra Pamir bölgesine ulaşıyor ve burada, ’’Taş kule’’denen bir yerde Doğu ve Batıdan gelen kervanlar arasında alışveriş yapılıyordu. Bakra’da ayrılan bir kol Hindistan’a varıyor, bir başkası da bugünkü Rus Türkistan’ının güneyinden geçiyordu. Çin Türkistan’ında iki yol izleniyordu; Takla Makan çölü, kuzey ve güneyden geçiliyor, daha sonra da iki kol birleşerek Luoyang bölgesine ulaşıyordu. Batıyı Uzakdoğu’ ya, Hindistanı da Çin’e bağlayan İpek yolu, felsefe akımlarıyla dinlerin (buddhacılık) yanı sıra sanat alanında da gelenek ve örneklerin (hallenistik sanat) iletilmesi ve değiş tokuşunda başrolü oynadı.

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-12-24T17:05:41+02:00

İpek yolunun gerek Anadoluda Gerekse geçmiş olduğu tüm güzergahlar Ticaret hayatının Başkenti konumuna gelmiştir bulundukları bölgelerde. İçinde bulunalan coğrafyada ticaretin canlanmasına büyük katkısı olmuştur ipek yolunun.Anadoluda bugün gelişmiş durumda olan şehirlerimizin çoğu İpek Yolu aktif olduğu zamanlarda bu yol güzergahında bulunan şehirlerdir.İçinde bulunduğumuz yüzyılda ipek yoluna tekrar hayat verme çabaları öne çıkmaktadır. İpek Yoluna Tekrar Hayat vermemiz demek Ülkemizin Çevre ülkeler ile olan ticaretinde bir adım daha öne geçmesi ve bölgesel ticarette yine önde gelen bir ülke olmasını sağlayacaktır.

Avrupa, doğunun kaliteli ipek ve baharatı ile tanışınca, bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve “İpek Yolu” olarak adlandırılan tarihi ticaret yolları yapılmıştır. Çin’in en uç noktasından başlayıp Anadolu’nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul’da birleşen ve oradan da Avrupa’nın içlerine giden bu yol boyunca, yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamıştır.
Ortaçağda İpek Yolu, Antakya’dan başlayıp, Gaziantep’ten geçerek İran ve Afganistan’ın kuzeyinde Pamir Ovası’na kadar uzanmaktadir. Ayrıca, Anadolu’da Güneydoğu Bölgesi’nde bulunan Gaziantep ve Malatya’yı geçip, Trakya üzerinden ve Ege kıyılarında İzmir, Karadeniz’de Trabzon ve Sinop, Akdeniz’de ise Alanya ve Antalya gibi önemli limanlar üzerinden Avrupa’ya ulaşırdı.

1 5 1