Cevaplar

2012-12-24T17:17:54+02:00

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden sonra Türkiye'nin
stratejik öneminin azalmadığı hakkında bilgi edinecek,
• Suriye'nin Hatay ve su sorunundan dolayı Türkiye'ye nasıl
cephe aldığını kavrayacak,
• İran'ın Türkiye'ye yönelik hangi gizli faaliyetler içinde olduğunu
anlayacak,
• Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini
irdeleyecek,
• Türkiye ve Yunanistan arasında ne gibi sorunlar olduğunu öğrenecek,
• Rusya'nın ve Bağımsız Devletler Topluluğunun Türkiye'ye kar-
şı izledikleri politikanın ana hedeflerini ayırt edebileceksiniz.
İçindekiler
• Giriş
• Türkiye - Suriye İlişkileri
• Türkiye - İran İlişkileri
• Türkiye - Irak İlişkileri

0