Cevaplar

2012-12-24T17:32:10+02:00
Buharlaşma ısısı birim miktardaki bir sıvının gaz haline dönüşmesi 
için gereken enerjidir. Sıvının kaynama sıcaklığında ölçülür ve genellikle joule/gram veya kJ/mol birimleri cinsinden ifade edilir. Buharlaşma Isısının Sıcaklığa Bağımlılığı
Sıcaklıkla DH 'ın değişimi bir sıvı bir katının buharı ile dengede olması durumuna da uygulanabilir. Bu durum için DH buharlaşma ısısı olarak adlandırılır. Bazı sıvılar için buharlaşma ısısının sıcaklıkla değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buharlaşma ısısı artan sıcaklık ile azalır. Kritik noktada sıfır değerine ulaşır. Bu sıcaklıkta sıvı ve buhar birbirine benzer. Buharlaşma ısısı için ;
DHbuharlaşma = Hbuhar - Hsıvı-katı
Büzülme
Bir cismin yapısı değişmek sizin hacimce küçülmesi; bir basınç gerilmesi uygulanmadığı haldehidratasyon ve kuruma nedeniyle betonun boyutlarında zamanla oluşan küçülmerötre 
Donma
Kazazedenin aşırı soğuk ortamda uzun süre kalması sonucu donma ortaya çıkabilir. Donma olayı soğuğun şiddeti nem oranı soğukta kalma süresi kişini fiziksel direnci ve korunmasına göre daha hızlı veya geç başlayabilir. Bu durumdaki kazazedede yorgunluk ve uykusuzluk belirtileri görülebilir. Donmada ilk etkilenen organlar ayak ve el parmakları kulaklar ve burundur. Donma ilk önce kızarma şeklinde başlar ve hareket etmekle ağrı duyulur. Kazazedenin hareketleri yavaştır. Daha sonra donmaya başlayan vücut bölümleri beyaz renk alır sertleşir ve soğuk olur. Bu aşama yanıktaki gibi su keseleri oluşabilir bu keseler patlatılmamalıdır. Donmanın son aşamasında his kaybı olur ve donan organların rengi siyahlaşmaya başlar.
Donma sıcaklığı
donma olayının meydana geldiği sıcaklık.

Erime

Erime bir maddenin katı halden sıvı hâle geçmesine denir. Fiziksel olan bu olayın meydana geldiği sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Erime donmanın tersi olarak da ifade edilebilir. Erime sıcaklığı katı maddelerde ayırt edici bir özelliktir. Erime sıcaklığı maddeden maddeye değişmektedir. Basinca ve saflığa bagli olarak degisir

Erime sıcaklığı

Erime Sıcaklığı : Katı bir maddenin sıvı hale geçtiği sıcaklık derecesine erime noktası veya erime sıcaklığı denir. Ör : buz 0ºC erir.
Kaynama : Sıvı bir maddenin kabarcıklar çıkararak gaz haline geçmesine kaynama denir
Kaynama Sıcaklığı : Her sıvının belli bir basınç altında kaynadığı sıcaklığa kaynama noktası veya kaynama sıcaklığı denir
Soğuma: maddedeki ısı kaybetmesi sonucu sıcaklığın düşmesine denir...
0
2012-12-24T17:33:12+02:00

http://www.google.com.tr/imgres?um=1&hl=tr&safe=active&client=firefox-a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:tr:official&channel=fflb&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=eToMlQhxlpjqRM:&imgrefurl=http://www.bilgicik.com/yazi/bilesiklerin-ayristirilmasi/&docid=YGSTwZNL0FuxtM&imgurl=http://www.bilgicik.com/wp-content/bilesiklerin_ayristirilmasi_ornek_soru_3.png&w=250&h=142&ei=kHXYUL3UMsuWhQeQioHYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=750&vpy=315&dur=1296&hovh=113&hovw=200&tx=80&ty=55&sig=114022475964083454814&page=1&tbnh=113&tbnw=185&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:11,s:0,i:117

Burda var

0