Cevaplar

2012-12-24T17:29:55+02:00

 Üzerinde pozitif yükü negatif yükünden fazlaysa (POZİTİF YÜKLÜ) nedeni çünkü (+) yükleri (-) yüklerinden daha fazla.Eğer bunun tam tersi olursa yani negatif yük pozitif yükten fazla olursa (NEGATİF YÜKLÜ) diyoruz.Nedeni çok açık negatif yükler pozitif yüklerden fazla.Eğer (+) ve (-) yükler biribirini dengelerse yani yükler birbirini götürürse biz bu cisimlere NÖTR diyoruz.Yani (+) ve (-) yük sayıları aynı.
-Cisimlerde hem pozitif hem negatif yükler bulunur.bir cisimdeki pozitif yük sayısı sabittir ve değişmez.Bu yüzden (+) yükler hareket etmez (-) yükler hareket eder.
-Nötr bir cismin (-) yükle yüklenmesi:Nötr bir cisim dışarıdan (-) yük alırsa ,Cisim üzerinde (+) yüklerin sayısı (-) yüklerin sayısından az olduğundan Cisim (-) yükle yüklenir
-Nötr bir cismin (+) yükle yüklenmesi:Nötr bir cisim dışarıya (-) yük verirse geriye kalan (+) yük sayısı (-) yük sayısından fazla olacağı için cisim (+) yükle yüklenir.
Neden (+) yük vermedi çünkü pozitif yük sabittir demiştik.

0
2012-12-24T17:30:10+02:00

 Üzerinde pozitif yükü negatif yükünden fazlaysa (POZİTİF YÜKLÜ) nedeni çünkü (+) yükleri (-) yüklerinden daha fazla.Eğer bunun tam tersi olursa yani negatif yük pozitif yükten fazla olursa (NEGATİF YÜKLÜ) diyoruz.Nedeni çok açık negatif yükler pozitif yüklerden fazla.Eğer (+) ve (-) yükler biribirini dengelerse yani yükler birbirini götürürse biz bu cisimlere NÖTR diyoruz.Yani (+) ve (-) yük sayıları aynı.
-Cisimlerde hem pozitif hem negatif yükler bulunur.bir cisimdeki pozitif yük sayısı sabittir ve değişmez.Bu yüzden (+) yükler hareket etmez (-) yükler hareket eder.
-Nötr bir cismin (-) yükle yüklenmesi:Nötr bir cisim dışarıdan (-) yük alırsa ,Cisim üzerinde (+) yüklerin sayısı (-) yüklerin sayısından az olduğundan Cisim (-) yükle yüklenir
-Nötr bir cismin (+) yükle yüklenmesi:Nötr bir cisim dışarıya (-) yük verirse geriye kalan (+) yük sayısı (-) yük sayısından fazla olacağı için cisim (+) yükle yüklenir.

0