Osman Bey 'in yaptığı faaliyetler ?

Orhan Bey'in yaptığı faaliyetler ?
1.Murat'ın (Hüdavendigar'ın) yaptığı faaliyetler ?

1.Bayezıt'ın (Yıldırım Bayezıt'ın)yaptığı faaliyetler ?

1.Mehmet'in (Çelebi Mehmet'in ) yaptığı faaliyetler ?

2.Murat'ın yaptığı faaliyetler ?
NELERDİR ?

Lütfen acil bilgi verin ! Cok önemlii !!

1

Cevaplar

2015-12-30T12:13:49+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
1301 yılında Şeyh İzzeddin İsmail'e Sakarya Akova'daki Çalıca ve Şehler Köyü'nün tapusunu vererek Osmanlı Devleti'nin ilk tapusunu vermiştir.

Padişahlara sultan unvanı vermiştir.

Vezirlik teşkilatnı ve divan örgütünü kurmuştur.

İlk defa kadı ve subaşı atamaları yapmış, sancaklara kadılar göndermiştir. Vakıf sistemini ve adli teşkilatı kurmuştur.

İlk gümüş parayı (akçeyi) bastırmıştır.

İlk düzenli Osmanlı ordusunu kurmuş ve donanma kurulması için çalışmalar yapmıştır.

Orhan Bey'in bu çalışmaları, Osmanlı'yı bir beylik olmaktan çıkarmış devlet haline getirmiştir
20 4 20