Cevaplar

2012-12-24T17:44:34+02:00
YAĞIŞ OLUŞUM ŞEKİLLERİ

 


1Oroğrafik(Yamaç) yağışlar:

Yer şekillerinin etkisiyleoluşurlar. - Nemli havakütlesinin bir dağ yamacına çarparak yükselmesi ve soğuması sonucu oluşurlar.

 

 

 

- Türkiye’de en fazla Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde görülür.

- Batı rüzgarları ve Muson rüzgarlarının etki alanlarında görülen yağışlar buşekilde oluşmuştur.   

- Yükseldikçe soğuma nedeniyle belirli bir yükseltiye kadar yağış artar.

 

  

 

 

2) Konveksiyonel (siklonik-yükselim) yağışlar:

 

- Isınan havanınyükselerek soğuması sonucu oluşurlar.

- Türkiye genelinde sıcak dönemlerde görülen yağışlar bu şekildedir.

- En fazla İç Anadolu Bölgesinde görülür.

- Bu yağışlara halk arasında Kırkikindi yağışları denir.

- Dünya üzerinde ise en fazla ekvatoral bölgede görülür.  

 


  

 

  3Cephesel (frontal) yağışlar:  

- Farklı hava kütlelerinin karşılaşım alanlarında görülür.  

 

- Türkiye genelinde kışın görülen yağışlar bu şekildedir.

 

- En fazla Akdeniz Bölgesinde görülür.

- Dünya üzerinde ise ılıman kuşakta kışın görülür.

 

NOT: Yağış oluşumlarında ortak özellik yükselen havanın soğuması ve yağış bırakmasıdır

1 5 1
2012-12-24T18:00:06+02:00

Atmosferdeki yoğunlaşma sonucu meydana gelen su damlacıkları başlangıçta birkaç mikronla 100 mikron çapındadır. Bunların bir arada toplanmasından bulutlar meydana gelir. Fakat her buluttan yağış düşmemektedir. Yağışın düşebilmesi için damlacıkların birleşip 0.5 mm çapına ulaşması gerekir.
Yağışın meydana gelmesinde esas rolü oynayan yoğunlaşma işleminde havanın soğuması önemli bir etkendir. Bu yüzden yağış tiplerini soğuma şekillerine göre incelemek mümkündür.
Konvektif yağışlar: Yerdeki sıcak hava kütlesinin konvektif yükselmesiyle meydana gelen genellikle sağanak şeklindeki yağışlardır.
Orografik Yağışlar: Hava kütlelerinin bir engebeye çarparak yükselmesi ve soğuyarak yoğunlaşması sonucu meydana gelen yağışlardır.
Cephesel Yağışlar: Hava kütleleri arasındaki cephelere bağlı meydana gelen yağışlardır. Yeryüzündeki yağışların büyük kısmı bu şekildedir.


 

0