Cevaplar

2012-12-24T17:45:24+02:00

B- anadolu selçuklu devleti (1077 – 1308) : anadolu selçuklu devletinin denizcilik faaliyetlerinin nedenleri , 1077 anadolu savaşı fotoğrafı , kutalmışoğlu süleyman şahın hükümdarlığını onaylayan selçuklu hükümdarı vs.. 

*

Malazgirt savaşından sonra Anadolu’nun fethine memur edilen Süleyman Şah’ın 1075 yılında İznik’i Bizans’ın elinden alması ve elde ettiği üstün başarılar nedeniyle Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından kendisine hükümdarlık unvanı veren bir ferman gönderildi. Abbasi halifesi de Süleyman Şah’a menşur göndererek hükümdarlığını onayladı. Böylece Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti kurulmuş oldu. (1077).
*

Uzun yıllar Büyük Selçuklu devletine bağlı bir devletçik olarak varlığını devam ettiren Anadolu Selçuklu devleti Büyük Selçuklu sultanı Sencer’in ölümüyle tam bağımsız hale geldi.

Süleyman Şah Devri (1077 – 1086)

*

-Devletin merkezi İznik’tir.
*

-Tarsus ve Antakya’yı alarak sınırları genişletmiştir.
*

-Bizans’ın taht kavgalarına karışarak iktidar değişikliğine neden olmuştur.
*

-Türk ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans Süleyman Şahtan vergi karşılığı barış istedi. Yapılan barışa göre Kocaeli yarımadasındaki Dragos Çay’ı sınır kabul edildi.
*

-Süleyman Şah Suriye’yi almak istemiş, bu sebeple Selçuklu komutanı Tutuşla savaşmış fakat savaşta mağlup olmuş ve savaş sırasında ölmüştür.
*

-Süleyman Şah’ın ölümüyle Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarsız kalmış ve fetret devrine girmiştir. (1086 – 1092)
I. Kılıç aslan Devri (1092 – 1107)

*

-Büyük Selçuklu hükümdarı Melik şah’ın ölümünden sonra serbest kalan I. Kılıç aslan Anadolu’ya gelerek Anadolu Selçuklularının başına geçti ve fetret devrine son verdi.
*

-Anadolu’da tekrar siyasi birliği sağladı.
*

-Bundan sonra ilk Türk denizcisi Çaka Bey’le ittifak yaparak (kızını alarak) Bizans’a akınlar düzenlemiş ve Bizans üstünde bir baskı kurmuştur.
*

-İlk haçlı seferi (1096) I. Kılıçaslan devrinde düzenlendi.Haçlılara karşı savaşılarak öncü birlikleri yok edilmiştir.Fakat şiddetli Haçlı saldırıları sonucunda başkent İznik kaybedilmiş ve merkez Konya’ya taşınmıştır.
*

-Haçlılar ile birlikte hareket eden Bizans Batı Anadolu’yu Anadolu Selçuklularından geri almıştır.
*

-Danişmentliler mağlup edilerek Kayseri ve Ankara civarını ele geçirdiler.
*

-I.Kılıçaslan Suriye toprakları için Selçuklu kumandanlarından Emir Çavlıyla yaptığı savaşı kaybetmiş ve kendisi de ölmüştür.
*

-I. Kılıçaslan ölümünden sonra Anadolu Selçuklu Devletinde taht kavgaları başlamış ve Anadolu’daki siyasi üstünlük bir süre Danişmendliler’e geçmişti.

I. Mesud Devri (1116 – 1155)

*

-Kardeşleriyle giriştiği mücadeleyi kazanarak tahta geçmiştir.
*

-Tam bu sırada başlayan II. Haçlı seferine karşı mücadele etmiş Haçlıların Konya üzerine düzenlediği saldırıları durdurarak Haçlıları yenmiştir.
*

-Toroslardaki Ermeniler itaat altına alındı ve devletin ilk parası (Bakırdan) bastırılmıştır.
*

-Anadolu’da ilk bayındırlık faaliyetleri ve kurumsallaşma başladı.
*

Bu dönemde Batı kaynaklarında Anadolu ilk defa Türkiye adı ile anılmaya başlanmıştır.

II. Kılıç aslan Devri (1155 – 1192)

*

-I. Mesud ölünce yerine II. Kılıçaslan geçmiş ve diğer şehzadelere karşı mücadele etmeye başlamıştır.Bu mücadeleyi fırsat bilen Bizans ve Kilikya Ermenileri Selçuklu topraklarına saldırdılar.
*

-Bu gelişmeler üzerine II. Kılıçaslan Türkmenlerin Bizans topraklarına saldırmayacaklarını garanti etti. İki devlet arasında bir ittifak anlaşması yapıldı ve Danişmendliler'le Ermeniler mağlup edildi.

Miryokefalon Savaşı (1176)

Sebebi:

Bizans’ın, sınırlarını hızla genişlemekte olan Anadolu Selçuklu Devletini ortadan kaldırarak Anadolu’daki Türk varlığına son vermek istemesidir.


0