Cevaplar

2012-12-24T18:03:59+02:00

Nedenleri:

Londra Konferansı tekliflerinin TBMM tarafından kabul edilmemesi. İngilizler’in Yunanlar’ı kışkırtması. Sevr Barış Antlaşması’nın TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi. Yunanlar’ın düzenli ordunun teşkilatlanmasına fırsat vermeden Ankara üzerine yürüyerek TBMM’yi dağıtmak istemesi.

Gelişimi:

Yunan ordusu İnönü mevkiinde durdurulmuştur. Türk ordusu Aslıhan ve Dumlupınar’da çarpışmış, birliklerin aşırı yorulması ve fazla kayıp verilmesi ile istenilen sonuç tam olarak alınamamıştır. Bu durum Türk ordusunun tam olarak taarruz gücüne ulaşamadığını göstermiştir.

Sonuçları:

Düşman oyalanmış ve Kurtuluş Savaşı için zaman kazanılmıştır. Yunanlar Türk ordusunun gücünü kabul etmiştir. Halkın TBMM’ye olan güveni artmıştır. İtilaf Devletleri’nin İstanbul’daki yüksek komiserleri TBMM ile Yunanistan arasında taraf olmadıklarını açıklamışlardır. İtalyanlar, işgal ettikleri toprakları boşaltmışlardır (5 Temmuz 1921). M.Kemal, zafer sonunda İsmet Paşa’ya, ‘Siz yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de (ters alınyazısını da) yendiniz’ diye telgraf çekmiştir.
2 3 2